Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekP.T.H. Regout Een programma voor loonadministratie
Computeropdracht, Rapport 2000.LT.5301, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Logistiek Management Delft is een uitzendbureau dat twee jaar geleden als klein bedrijfje is gestart, maar dat is uitgegroeid tot een bedrijf dat inmiddels 100 werknemers in dienst heeft.
In de huidige situatie werkt het bedrijf met een Excel-programma om alle werknemers te kunnen uitbetalen. Dit programma is inmiddels achterhaald door het grote aantal werknemers en moet worden verbeterd.
Om tot een verbeterd loonadministratieprogramma te kunnen komen wordt een overzicht gegeven van de problemen die ontstaan bij het gebruik van het huidige programma. Uit deze probleemstelling volgt een programma van eisen waaraan een verbeterd systeem zal moeten voldoen. Het verbeterde systeem wordt uiteindelijk geschreven in Access met programmeertaal Visaul Basic.
De conclusie is dat het programma veel gebruiksvriendelijker is dan het oude Excel-programma en dat het veel minder tijd kost om tot de benodigde uitvoer en gegevens te komen.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2000.02.23; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.