Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieT.N. Brans Trendbreuken in de ontwikkeling van en rond hijswerktuigen.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 2000.TT.5304, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Het gebruik van hijs- en hefwerktuigen stelt ons in staat objecten te hijsen die boven de fysieke mogelijkheden van de mens uitstijgen. Het principe van deze werktuigen bestaat uit mechanische versterkers op basis van hefboomwerking en krachtcompensatie. Kranen dienen voor het hijsen, verdraaien en verplaatsen van allerlei soorten lasten en zijn daarmee duidelijke voorbeelden van werktuigen voor de materials handling. In deze scriptie worden de piramidekraan, de tredmolenkraan, de giekkraan en de containerkraan besproken.

Kranen zijn vanaf de eerste piramidekraan steeds geavanceerder geworden, doordat technisch steeds meer mogelijk werd. De vraag die is ontstaan is op welke wijze de vooruitgang van de techniek invloed heeft gehad op de ontwikkelingen van het hijswerktuig. Trendbreuken in een ontwikkelingsrichting ontstaan doordat men niet meer innoveert op basis van bestaande technieken, maar door de toepassing van compleet nieuwe technieken. Op vier vlakken zijn veranderingen onderzocht: Onderstaande figuur geeft een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen die tot trendbreuken in de ontwikkelingsrichting van hefwerktuigen hebben geleid. Tegenwoordig is door de opkomst van nieuwe materialen, zoals staal, het gebruik van hout in constructies en werktuigen teruggedrongen, maar de eerste hijswerktuigen waren van hout en het heeft lang geduurd voordat hout als primair constructiemateriaal moest concurreren met de alternatieven. Stalen onderdelen kunnen worden geklonken of verbonden door het minder arbeidsintensieve lassen.

De komst van de stoommachine stond aan de basis van een nieuw technologisch tijdperk. Vele installaties die voorheen door water- of windkracht werden aangedreven, konden worden omgebouwd en op een stoommachine worden aangesloten. Voor kranen was de ontwikkeling van elektromotoren van groot belang.

Voor het voortbewegen van voer- en vaartuigen hebben de stoommachine en de verbrandingsmotor de mens en het dier als aandrijving al snel verdrongen. Maar transporthandelingen als het laden en lossen van goederen worden tot voor 1940 nog voor een groot deel door mankracht uitgevoerd. De eerste volledig gemechaniseerde overslag werd toegepast bij bulkgoed. Hierna neemt de behoefte aan transportmechanisatie sterk toe. Een logisch gevolg na mechanisatie is de automatisering van delen van het systeem. Vervolgens dient de informatie technologie als ondersteuning voor de verdere automatisering van complexe systemen.

Met de komst van overslagkranen kunnen goederen gebundeld worden tot grotere laadeenheden. Hierdoor is de goederenoverslag minder arbeidsintensief en worden de vervoersmiddelen sneller geladen en gelost. Voor vergaande mechanisering en automatisering is het dan we! van belang dat laadeenheden zijn gestandaardiseerd en speciaal hijsgereedschap wordt geïntroduceerd. Voorbeelden van een goede combinatie tussen laadeenheid, hijsgereedschap en kraan zijn respectievelijk de maritieme container, de spreader en de containerkraan.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.01.26; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.