Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieM.M. Valster Rijdwielen op een I-profiel.
Computeropdracht, Rapport 2000.TL.5314, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Dit rapport betreft een onderzoek naar de optredende spanningen in een geparameteriseerd model van een I - profiel met behulp van met eindige elementen programma ANSYS. Gekeken wordt wat de effecten zijn op het spanningsverloop in het profiel als diverse parameters veranderd worden.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2005.02.17; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.