Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieA.C. van Herwaarden Containeroverslagbrug in ADAMS.
Computeropdracht, Rapport 2000.TT.5315, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Om inzicht te verkrijgen in het dynamisch gedrag van kranen worden vaak computersimulaties gebruikt. Dit verslag beschrijft de resultaten van een onderzoek naar het trillingsgedrag van een containerkraan loodrecht op de kade, middels een simulatie in het multi-body pakket, "Adams".
Trillingen van een kraan kunnen, indien ze te grote vormen aannemen, het bedrijf van de kraan hinderen. De trilling kan immers het nauwkeurig positioneren van de last bemoeilijken. Om tot geschikte simulaties te komen is eerst een vereenvoudigd model gemaakt van een standaard containerkraan. Dit model is vervolgens vertaald naar het gebruikte programma, Adams. Door middel van parametervariatie in het model is het mogelijk gemaakt om verschillende eigenschappen van de kraan te wijzigen. De resultaten zijn verkregen door de kat van de kraan verschillende snelheidspatronen te laten doorlopen en daarbij de trillingen van de kraan te onderzoeken. Er is gebleken dat bij bepaalde combinaties van karakteristieke trillingstijden, ongewenste opslingereffecten kunnen ontstaan.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2007.01.01; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.