Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekC.A. Welsing Simulatie van een Rail Service Center.
Computeropdracht, Rapport 2000.LT.5316, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Dit rapport behandelt de simulatie van een Rail Service Center. Een simulatieprogramma kan gebruikt worden om alternatieve conceptuele ontwerpen te evalueren. Het model voor de simulatie is geïmplementeerd in Delphi 4, gebruik makend van de unit Tomas. Deze unit Tomas is speciaal ontwikkeld van objectgeoriënteerde simulatiedoeleinden.

Met behulp van een inputfile is de gewenste lay-out van de Rail Service Center in te stellen. Deze lay-out omvat, naast de keuze voor het aantal bundels, sporen, AGV buffers, e.d., ook de hoeveelheid spoorkranen, AGVs en ASCs.

De performance van de Rail Service Center kan ondermeer worden getoetst aan de hand van de behandeltijden van de treinen. Daarnaast wordt tijdens het simuleren voldoende informatie weergegeven over de werking van de spoorkranen, ASCs en AGVs. Zodat eventuele bottlenecks gemakkelijk zijn op te sporen.

Geconcludeerd kan worden dat de unit Tomas in principe zeer geschikt is voor objectgeoriënteerde simulatiedoeleinden. Wel is het noodzakelijk dat de gebruiker voldoende programmeerervaring heeft opgedaan in Delphi. Met de juiste uitbreidingen van deze unit zijn redelijk goede animatiemogelijkheden te ontwikkelen.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2000.07.17; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.