Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekM. de Jong Ontwikkelingen in de binnenvaart.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 2000.LT.5317, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


De binnenvaart bestaat al heel lang. Het is eigenlijk de eerste vorm van transport. Lange tijd zijn de ontwikkelingen aan de schepen langzaam gegaan. Af en toe was er een periode dat de ontwikkelingen sneller gingen, zoals ten tijde van de Romeinen. Pas vanaf de industriële revolutie volgen de ontwikkelingen elkaar in een hoger tempo op. De schepen werden groter, doordat het met stoommachines mogelijk is om zwaardere lading te vervoeren. In de twintigste eeuw krijgt de binnenvaart echter meer concurrentie met het opkomen van het wegvervoer met vrachtwagens.

Tegenwoordig is de binnenvaartsector van groot belang voor de Nederlandse economie. Dit heeft niet alleen te maken met de opbrengsten van de binnenvaart, maar ook met de toenemende problemen met het wegvervoer (files, milieu). Dit zijn ook de redenen dat de overheid besloten heeft om maatregelen te nemen om het aandeel van het wegvervoer te verkleinen ten gunste van de binnenvaart en de spoorwegen. Ook neemt de overheid maatregelen om het aantal schepen te verminderen en zodoende te waken voor een crisis zoals die aan het begin van de twintigste eeuw optraden ten gevolge van overcapaciteit. Een aantal belangrijke ontwikkelingen in de tweede helft van de twintigste eeuw zijn: In de laatste jaren zijn er een aantal belangrijke ontwikkelingen aan de binnenschepen. De eerste ontwikkeling betreft de grootte van de schepen. Met de Jowi en de Amistade is er een nieuwe klasse grote schepen in de vaart gekomen. Deze schepen zijn 135 meter lang en 17 meter breed en kunnen 470 twintig voets containers vervoeren. Een tweede ontwikkeling is het ontwerpen van kleine schepen. Deze schepen zijn speciaal bedoeld voor het transport over kortere afstanden. Ook wordt er gewerkt aan het ontwerpen van snelle binnenvaartschepen. Deze moeten op korte afstanden de concurrentie aangaan met de vrachtwagen. Een laatste ontwikkeling betreft een nieuwe manier van voortstuwing, het zogenaamde Whale Tail Wheel. Dit werkt niet meer met schroeven, maar met een draaiende trommel.

Ook in de marktsituatie van de binnenscheepvaart zijn een aantal ontwikkelingen aan de gang. Een belangrijke ontwikkeling is het liberaliseren van de markt voor de Noord-Zuid-vaart. Hiermee komt een einde aan het beurssysteem dat in 1933 werd ingevoerd. Dit is echter niet de enige ontwikkeling. Er worden steeds meer soorten goederen vervoerd door de binnenvaart. Dit loopt uiteen van containers tot massagoederen en van chemische producten tot huisvuil.

De veranderingen aan de infrastructuur betreffen vooral het construeren van een netwerk van binnenvaartterminals. Hiermee moet het multimodale transport worden bevorderd. Ook de vaarwegen hebben met een nieuwe ontwikkeling te maken. Op de grotere vaarwegen is een systeem geïnstalleerd dat de scheepvaart moet bewaken. Dit systeem werkt samen met de informatiesystemen die de laatste tijd in gebruik genomen zijn op de schepen.

In de toekomst zal het vervoer per binnenvaart blijven toenemen. Door de groeiende welvaart neemt de consumptie toe en zal de behoefte aan transport eveneens toenemen.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2000.03.27; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.