Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekR.P. van Heeren Visualisatie van een driedimensionale methode voor het beladen van een pallet.
Computeropdracht, Rapport 2000.LT.5322, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Een hulpmiddel voor het beladen van een pallet kan door middel van een computer programma worden gerealiseerd. Het algoritme van Gehring e.a. [H. Gehring, K. Menschner, M. Meyer A computer-based heuristic for packing pooled shipment containers European Journal of Operational Research, Vol.44 (1996) pp.277-288] voor een dergelijke toepassing is in Delphicode omgezet. Om deze toepassing te toetsen in de praktijk is er behoefte aan de ontwikkeling van een applicatie waarmee de invoer variabel tot stand kan komen; de uitvoer moet de gebruiker voorzien van de nodige informatie. Het bestaande programma van het algoritme van Gehring is de basis voor deze applicatie. Een bruikbare user interface is het doel van deze opdracht.

Om de toepassing overzichtelijk te houden, zowel voor de gebruiker als voor de programmeur, is gekozen voor een modulaire opbouw. Er zijn vier modules gebouwd, die elk een apart deel van het programma op zich nemen. Het geheel wordt verbonden door de 'mainunit'. De vier modules zijn: Door deze modulaire opbouw is het eenvoudig extra toepassingen toe te voegen aan het programma, en kan een ander algoritme makkelijk getest worden door een nieuwe algoritmeunit te programmeren.

De resultaten met dit programma zijn bevredigend; echter het blijkt dat voor de invoer vanuit een database meer specifiek op een bepaald database programma moet worden afgestemd. Hetzelfde geldt voor de uitvoer naar de printer. Ook komt door de variabele invoer de beperking van het model van Gehring aan het licht. Zodra er teveel verschillende doosmaten worden ingevoerd creëert het model gaten in het vulpatroon. Wanneer een echte interactieve 3D animatie gerealiseerd moet worden dan is het programma Delphi® hiervoor slechts beperkt geschikt. Er zal gezocht moeten worden naar een ander programma voor de animatie.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2000.04.12; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.