Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieC.K. Lam Onderzoek van het slingergedrag van een container.
Computeropdracht, Rapport 2000.TT.5323, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Tijdens het laden van een containerschip moet de spreader worden gepositioneerd boven een container. Vervolgens wordt de container "opgepakt" en naar het schip getransporteerd. Aangekomen bij het schip moet de container worden gepositioneerd boven de celgeleider. De container wordt daarna in het schip gebracht. Bij het lossen van een containerschip zijn de handelingen andersom. Tijdens het katrijden treden altijd slingeringen op. Hierdoor wordt het positioneren moeilijk gemaakt. De tijd van laden en lossen wordt dan groter.

In dit rapport wordt onderzocht in hoeverre de (sway) slingeringen verlaagd kunnen worden door de geometrie van de hijskabels te variëren. De slingeringen worden onderzocht bij verschillende ophangingshoogtes tussen de kat en de spreader. Daarnaast worden de kabels ook onder verschillende hoeken gesteld.

Het gebruikte model bestaat uit een kat, een spreader, een container en een viertal kabels. De kabels zijn gemodelleerd als veerdemper elementen. De andere drie onderdelen zijn gemodelleerd als starre lichamen. Verondersteld wordt dat, indien de pool van de kabels aan de onderkant in het midden van de container zit, de horizontale verplaatsingen nul zouden zijn.

Om dit te onderzoeken worden een aantal meetdefinities geïntroduceerd. Daarnaast worden de eigenfrequenties van een aantal trilvormen bepaald. Aan de hand van de metingen tijdens de simulaties blijkt dat de horizontale verplaatsingen (in de rijrichting van de kat) bij de onderste hoekpunten van de container zeer klein zijn wanneer de pool in het samengestelde massamiddelpunt ligt van de spreader en container. Om deze pool in het massamiddelpunt te laten aangrijpen dient de lengte van de kabelophanging op de kat groot te zijn. Omdat de massa en het massamiddelpunt van een beladen container kunnen variëren, is het effect van de schuine kabels niet altijd even groot.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.06.21; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.