Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieE.D. Bennett Hijsinstallatie containers (landzijde).
Ontwerpopdracht, Rapport 2000.TT.5327, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


In het kader van onderzoek naar mogelijkheden voor het lossen van een Jumbo Container Vessel is er door M. Broer een ontwerp gemaakt voor een losbrug, waarbij horizontaal en verticaal transport van de container gescheiden zijn. [M.C. Broer Verkennende studie naar een containerterminal concept voor het behandelen van 8000 TEU schepen, rapportnummer 97.3.TT.4849].

Aan de landzijde van de losbrug zorgt een volledig automatisch hijsbok voor de overslag van de containers. Gesteld is dat het maximum gewicht dat deze hijsbok moet kunnen verwerken bepaald wordt door het gewicht van twee 20" containers, die een gezamenlijk gewicht hebben van 48000 [kg]. Hierbij komt nog het gewicht van de spreader, zodat het totaal te verwerken gewicht gelijk is aan 63000 [kg]. In de studie van M. Broer is ook bepaald dat de hijs- en viersnelheden van de hijsbok gelijk zijn aan 2 [m/s]. Dit heeft tot gevolg dat er een motor geïnstalleerd moet worden die een bruto vermogen heeft van 1400 [kW]. Aan de hand van dit vermogen zijn twee tandwielkasten gekozen, die elk geschikt zijn om bij dit vermogen te kunnen werken. De motor en tandwielkasten worden verbonden door een pencoflex koppeling, met daarop een trommelrem. Aan elke tandwielkast vinden zich aan twee kanten trommels, waarop de kabels worden gewikkeld. De verbinding tussen de tandwielkasten en de trommels bestaat uit een tonnenkoppeling. De trommel wordt aan het andere eind afgesteund op een lager.

Dit gehele systeem wordt gebouwd op een draagconstructie die voornamelijk opgebouwd is uit profielen, te weten HE800A profielen.

Het thermisch vermogen van de tandwielkast is te laag en daarom zal deze gekoeld moeten worden. De koelinstallatie die hiervoor in de constructie van de losbrug moet worden ingebouwd is niet meegenomen in dit onderzoek voor de hijsbok.

Omdat het thermisch vermogen van de tandwielkast niet toereikend is, is in dit ontwerp gekozen voor een grotere tandwielkast dan noodzakelijk. In een verder onderzoek moeten de kosten van een grotere tandwielkast (en de daardoor zwaardere tonnenkoppeling in verband met de boring voor de as) vergeleken worden met de kosten die ontstaan doordat er bij de keuze van een kleinere tandwielkast meer gekoeld moet worden.

Het blijkt dat de zakking van de constructie door de massa van alle onderdelen bepalend is voor de keuze van het profiel.

Tenslotte moet er nog vermeld worden, dat er bij een verdere uitwerking van dit ontwerp, met betrekking tot de celgeleiding gelet moet worden op de uitwijking van een lege container bij harde wind. Deze zal redelijk groot zijn, omdat een trolly, die voor het horizontale transport van de container in de losbrug zorgt, doordat hij ruimte inneemt onder de brug, ervoor zorgt, dat de celgeleiding pas op ongeveer 12 meter onder de brug kan beginnen.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.06.13; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.