Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieA.C. van Herwaarden Steel handling at N.V. Haven van Vlissingen - a new concept.
Doctoraalopdracht, Rapport 2000.TT.5333, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


N.V. Haven van Vlissingen (HVV) verwerkt jaarlijks meer dan 4 miljoen ton aan goederen. Hiervan is de verwerking van staalprofielen die worden geïmporteerd uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland een belangrijk deel. HVV slaat de profielen tijdelijk op en verzorgt de verdere distributie door Europa, die grotendeels per trein en vrachtwagen wordt gedaan. Het proces wat heden wordt gebruikt, werkt in principe wel, maar de HVV denkt dat er aanzienlijke verbeteringen kunnen worden gedaan wanneer het hele proces opnieuw wordt bekeken.

In hoofdstuk 2 wordt het huidige proces bestudeerd. HVV gebruikt hoofdzakelijk vorkheftrucks om de profielen te verwerken. De belangrijkste problemen met het huidige proces blijken te zijn: het inefficiënte gebruik van opslagruimte, de lage productiviteit tijdens het lossen van schepen en de hoge proceskosten als gevolge van veel benodigde mankracht.

In hoofdstuk 3 wordt een onderzoek gedaan naar de bestaande methodes en werktuigen die beschikbaar zijn voor de verwerking van staalprofielen. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn, het behandelen van de staalprofielen, de identificatie en het geautomatiseerde transport van de eenheden. Tevens zijn er een aantal bezoeken afgelegd naar staalhandelaren en constructeurs van werktuigen voor staalprofielen. Geconcludeerd kon worden dat er weinig middelen beschikbaar zijn om profielen in grote hoeveelheden te verwerken. In het tweede deel van hoofdstuk 3 wordt een studie gedaan naar de mogelijke scenario's en methodes voor een verbeterde verwerking en opslag van de staal profielen. Er blijkt dat om nieuwe verbeterde mogelijkheden te creëren er gebruik gemaakt dient te worden van kranen en speciale opslagrekken.

Hoofdstuk 4 beschrijft het conceptueel ontwerp dat gemaakt is voor de verwerking en opslag van de staalprofielen. Het concept maakt gebruik van geautomatiseerd transport met behulp van rollenbanen, railkarren en automatische opslagkranen. De belangrijkste ontwerpdetails worden getoond evenals de belangrijkste berekeningen.

Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 de totale schatting van de investeringskosten gegeven. Daarnaast worden de proceskosten van het concept vergeleken met die van het huidige proces. Geconcludeerd kan worden dat het nieuwe concept goedkoper is, mits de investeringen in minimaal 10 jaar worden afgeschreven en de jaarlijkse omzet van staalprofielen minstens 500.000 ton bedraagt.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.02.11; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.