Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieR. Spaargaren Veren en dempers, toegepast in de transporttechniek.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 2000.TT.5334, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


In deze scriptie worden veren en dempers behandeld. In het inleidende hoofdstuk worden begrippen zoals veerstijfheid, veerarbeid, dempingcoëfficiënt en gebruiksgraad behandeld. Dit zijn algemene begrippen die op iedere veer en demper van toepassing zijn. In het hoofdstuk 'Veren' wordt eerst een korte beschrijving gegeven van de verschillende soorten veren die er bestaan. Vervolgens wordt er op de metaalveren dieper ingegaan. Aan bod komen de volgende veren: staafveren, ringveren, bladveren, spiraalveren, rol en draaiveren, schotelveerzuil, draaistaafveren, drukveer, schroefveer en enkele uitzonderlijk gevormde veren.
In het hoofdstuk 'Dempers' worden de dempers ingedeeld in drie groepen, de passieve dempers, de semi-actieve dempers en de actieve dempers. In deze scriptie worden alleen een aantal passieve dempers en een aantal semi-actieve dempers behandeld. Een aantal manieren van passieve demping toegelicht aan de hand van een aantal dempers welke in de praktijk worden gebruikt. De volgende manieren van passieve demping worden belicht: Visco-elastische materialen, viscose vloeistoffen, schokdempers en piëzo-elektrische elementen. De semi-actieve dempers worden behandeld door het principe te behandelen van een variabele oliedemper en magneto-rheological en elektro-rheological dempers.
In het laatste hoofdstuk wordt een toepassing gegeven van een demper in de praktijk. Er wordt in dit hoofdstuk een voorbeeld gegeven van hoe de keuze voor een kraanbuffer verloopt. Aan de hand van een berekening wordt er gekozen voor een bepaald type hydraulische buffer. Vervolgens worden er nog een aantal controleberekeningen gedaan.
In de bijlagen wordt een berekening gegeven van het krachtenspel van een ringveer bij belasting en ontlasting en er wordt een dynamische model van een staafveer opgesteld en doorgerekend.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.12.31; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.