Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieJ.J. Havers Ontwerp lift met hoge capaciteit voor een containerkraan.
Ontwerpopdracht, Rapport 2000.TT.5335, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


De Carrier Crane is een nieuw kraanconcept voor het behandelen van brede containerschepen. Om de capaciteit van deze kraan te verhogen wordt het horizontale en verticale transport van elkaar gescheiden. Om verder te optimalizeren wordt het horizontale transport vervolgens nog eens uitgesplitst in waterzijdig en landzijdig transport. Een lift moet ervoor zorgen dat dit op elkaar aansluit.

Het doel van de ontwerpopdracht is deze lift te ontwerpen. Om tot een goed ontwerp te komen wordt de volgende werkwijze gehanteerd.
Als eerste worden de uitgangspunten en randvoorwaarden behandeld. Vervolgens worden er enkele concepten bekeken waarvan er uiteidelijk één wordt uitgewerkt tot een functioneel ontwerp. Uit dit functionele ontwerp wordt een element in detail uitgewerkt.

Uit de bekeken concepten wordt het concept gekozen dat twee liften naast de waterzijdige poten heeft. Dit concept is in staat alle noodzakelijke functies te vervullen zonder de totale cyclustijd van de Carrier Crane nadelig te beïnvloeden. Het ontwerp is met enige aanpassingen van de kraan toe te voegen. Een groot voordeel is dat het overzetten van containers in bovenste positie geleidelijk verloopt. Dit komt omdat er gebruik wordt gemaakt van een schuifmechanisme dat aan het carrierplatform is gemonteerd.

De conclusie is dat:


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.05.04; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.