Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekP.T.H. Regout Vertrouwen in E-commerce.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 2000.LT.5340, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Electronic commerce (E-commerce) is in de laatste jaren uitgegroeid tot een van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van internet. Overal ter wereld worden internetbedrijven gestart en neemt de handel via internet jaarlijks met dubbele cijfers toe. Toch blijven vele mensen nog terughoudend als het gaat om bestellen van producten via internet. Een belangrijke reden voor deze terughoudendheid ligt in het feit dat er bij de consument onvoldoende vertrouwen bestaat in de betaalsystemen, de (vaak onbekende) aanbieder en de rechtsbescherming.
De bedoeling van dit verslag is het onderzoeken van een aantal fundamentele onderdelen van de huidige situatie binnen E-commerce, om uiteindelijk te kunnen concluderen of het wantrouwen in E-commerce wel of niet gegrond is.

Om een overzicht te krijgen van het begrip E-commerce zal de betekenis, het belang en een aantal barrières van E-commerce worden beschreven.
Daarnaast zullen de verschillende technieken van cryptografie worden beschreven, om onder andere de beveiliging van betalen te kunnen begrijpen. Cryptografie is de manier van coderen om berichten via het internet veilig te kunnen verzenden zodat het bericht niet door derden gelezen kan worden.
Voor het uitvoeren van betalingen via het internet zijn verschillende manieren mogelijk. De betalingsmogelijkheden, de bijbehorende werkwijze, de manier van beveiliging, en de voor- en nadelen zullen worden uiteengezet.
E-commerce brengt vele juridische belemmeringen met zich mee, zoals de elektronische handtekening, auteursrecht of bescherming van persoonsgegevens. Voor vele belemmeringen zijn inmiddels wetten geschreven, gewijzigd of in behandeling. Daarnaast zijn verschillende instellingen bezig met uitgeven van keurmerken om de consument te beschermen op internet.

Als belangrijkste conclusie kan vermeld worden dat er voldoende mogelijkheden bestaan voor het beveiligd gebruik maken van E-commerce. Echter, het gebrek aan de juiste informatie leidt vandaag de dag nog altijd tot het wantrouwen van de consument.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2000.08.17; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.