Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekM. de Jong Analyse van capaciteitsproblemen bij het gebruik van bouwliften.
Stageopdracht, Rapport 2000.LT.5341, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


In dit verslag wordt een stageopdracht besproken over de capaciteitsproblemen met bouwliften bij het project 'De Hoge Heren' van bouwbedrijf Wilma BV. De bouwliften zijn geplaatst bij twee torens van ieder 98 meter hoog. Iedere toren heeft de beschikking over één lift voor het vervoer van personen en materialen. Het probleem is dat in de reguliere werktijden niet genoeg liftcapaciteit beschikbaar is om alles te vervoeren.

Er wordt een programma van eisen gegeven waaraan de liften moeten voldoen. Ook zijn aan het gebruik van de liften regels gesteld om het gebruik zo efficiënt mogelijk te maken. Vervolgens wordt omschreven wat is gedaan om een analyse te maken van de bouwliften. De gegevens die hierbij nodig zijn en de formulieren die zijn ontworpen om deze gegevens te verzamelen.

Om de problemen te analyseren is een opname van de liften gemaakt. Hierbij zijn alle bewegingen van de liften genoteerd met eventuele opmerkingen. Ook is een analyse gemaakt van de storingen aan de liften. Aan de hand van deze analyse en opmerkingen over het gebruik van de liften zijn de problemen van de liften gegeven.

Aan het eind van het verslag worden een aantal opmerkingen gegeven over het gebruik van de liften. Vervolgens worden de conclusies van de analyse gegeven. Tenslotte worden een tweetal aanbevelingen gedaan die het probleem kunnen verminderen. Een bedieningswijze om het liftproces zo efficiënt mogelijk te maken en een aantal mogelijke oproepsystemen om de gewenste bewegingsrichting van de lift te bepalen.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2000.05.25; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.