Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekW.F.J. Visser Simulatie bufferwerking van een containerkraan.
Computeropdracht, Rapport 2000.LT.5342, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


In dit rapport wordt uitgelegd hoe tot het maken van een programma voor simulatie van de bufferwerking van een containerkraan gekomen is.

Begonnen wordt met het definiëren van de probleemstelling en het maken van de beschrijvende modellen. Dit geldt als basis voor het latere programmeerwerk.

Het programmeerwerk is gedaan in Delphi 4, waarbij de daarbijbehorende simulatietool Tomas gebruikt wordt. Hiermee kan een object-georienteerd simulatieprogramma gemaakt worden.

De gebruiker kan zelf de invoerwaardes in een venster invoeren, zodat hij een op zijn omstandigheden toegespitste simulatie kan runnen.
De uitvoerwaardes zijn de wachttijden van de containerkraan genomen worden en het aantal doorgevoerde containers in een bepaalde periode. De prestaties van de containerterminal worden met name door deze containerkraan beïnvloed.

Het maken van een goed model is zeer belangrijk. Voor deze simulatie is het model sterk vereenvoudigd. Hierdoor is de simulatie niet geheel waarheidsgetrouw, maar wel overzichtelijk en dus goed te analyseren.

Kennis van Delphi is noodzakelijk voor het goed kunnen programmeren van het model. Tomas is een duidelijk simulatiepakket met veel mogelijkheden, die nog niet optimaal ontwikkeld zijn. Ook hiervoor is ervaring vereist om dit goed te kunnen gebruiken.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2000.05.10; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.