Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekA.W. Renckens Het lineaire regressiemodel en de analyse van simulatie-experimenten.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 2000.LT.5368, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Simulatie is het uitvoeren van experimenten met behulp van computermodellen. Het computermodel is te beschouwen als een black-box, waarin sprake is van één of meer ingangsvariabelen en één of meer uitgangsvariabelen. De relatie tussen de ingangs- en uitgangsvariabelen kan worden beschreven met een model. In dit rapport worden technieken beschreven om de eigenschappen en parameters van deze modellen te bepalen, in het geval dat de modellen zogenaamd lineair zijn.

In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen modellen met constante ingangsvariabelen en modellen met stochastische ingangsvariabelen. De modellen zien er in principe als volgt uit: y = b0 + b1x1 + b2x2 +  ... + bkxk + e. Hierin zijn de x1, x2, ... , xk de waarden van de ingangsvariabelen, zijn de b1b2, ... , bk de waarden van de regressiecoëfficiënten en is y de waarde van de uitgangsvariabele.

Voor de verschillende modellen worden technieken beschreven om de waarden van de regressiecoëfficiënten te bepalen, de variantie van het model te schatten, hypotheses omtrent de waarden van de regressiecoëfficiënten te toetsen en om betrouwbaarheidsintervallen voor de regressiecoëfficiënten te kunnen bepalen.

Het model met constante ingangsvariabelen kan worden toegepast als y een lineaire functie is van bekende functies van ingangsvariabelen. Het model met stochastische ingangsvariabelen kan slechts worden gebruikt als y een lineaire functie is van de ingangsvariabelen.

De resultaten die de verschillende technieken leveren voor het model met constante ingangsvariabelen en het model met stochastische ingangsvariabelen zijn vrijwel aan elkaar gelijk. Alleen de verdelingen van de toetsingsgrootheden bij het toetsen van hypotheses verschillen.

Voor beide modellen wordt ervan uitgegaan, dat de waarden van de ingangsvariabelen bekend zijn. Het effect van onnauwkeurig gemeten ingangsvariabelen op de waarden van de regressiecoëfficiënten is bekeken.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2000.09.18; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.