Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekR.P. van Heeren Handleiding simulatieprojekten.
Stageopdracht, Rapport 2000.LT.5369, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Simulatie is tegenwoordig een essentieel onderdeel bij het realiseren van grote projecten. Door het gebruik van simulatie kunnen nog niet bestaande systemen of dure aanpassingen aan bestaande systemen getest worden, zonder dat de aanpassingen of vernieuwingen daadwerkelijk gebouwd moeten worden. De toepassingsgebieden van simulatie zijn zeer groot, variërend van het ontwerpen van fabrieksinstallaties, de lay-out van een containerterminal tot bekijken van organisatiestructuren.

Simulatietalen kunnen op verschillende manieren worden geclassificeerd; deze classificatie geschiedt op grond van de wijze waarop tijd wordt nagebootst, of de wijze waarop het systeem wordt beschreven. De verschillende beschrijvingsmethoden voor simulaties brengen diverse voordelen, nadelen en obstakels met zich mee. Het is van belang rekening te houden met de voordelen, nadelen en obstakels.

Bij een simulatietraject doorloopt men een modelcyclus. Deze cyclus is grafisch op verschillende manieren weer te geven. Al deze cycli hebben dezelfde opbouw, het verschil zit over het algemeen in de naamgeving van de diverse stappen. De meeste grafische presentaties geven niet duidelijk genoeg weer dat het simulatietraject een iteratief karakter heeft. Meestal wordt in een schriftelijke uitleg het iteratieve karakter van de simulatie verduidelijkt. Uit de verschillende modelcycli is de volgende algemene modelcyclus gedestilleerd.
 1. Probleemdefinitie.
  • Analyseren van de doelstellingen;
  • Kennis verzamelen over het proces;
  • Procesgrenzen definiëren;
  • Interacties tussen model en omgeving definiëren;
  • Experimenten bepalen;
  • Controleren en terugkoppelen resultaat probleemdefinitie.
 2. Data genereren.
  • Data verzamelen;
  • Data verwerken.
 3. Modelformulering.
  • Componenten bepalen;
  • Animatie definiëren;
  • Bediening definiëren;
  • Variabelen definiëren;
  • Invoer definiëren;
  • Uitvoer definiëren;
  • Specificeren experimentele omgeving.
 4. Modelbouw.
 5. Verificatie & validatie.
 6. Testen & analyses.
  • Bepalen scenario's;
  • Vastleggen experimenten;
  • Verwerken resultaten.
 7. Rapportage.
 8. Evaluatie.
Door het volgen van deze stappen wordt een simulatietraject gestructureerd doorlopen. Er moet wel bedacht worden dat sommige stappen in het simulatietraject iteratief zijn. Voor het verkrijgen van een goed eindresultaat moeten dit traject tijdens één project meerdere malen worden doorlopen.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2000.07.27; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.