Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieA.W.F. Corver Palletvervoer in de binnenvaart
Doctoraalopdracht, Rapport 2000.TT.5370, Transporttechniek.


Binnen Nederland worden momenteel 325 miljoen pallets per jaar vervoerd. Dit betreft zowel grote als kleine zendingen. Het wegvervoer heeft in deze markt een zeer dominante positie, terwijl het aandeel van de binnenvaart te verwaarlozen is.
Aangezien de binnenvaart sterk is in het transport van grote volumes van en naar industriële activiteiten, zou gepalettiseerd vervoer voor de binnenvaart voor een aantal stromen interessant kunnen zijn. Deze kansen zullen alleen maar groeien, aangezien in toenemende mate knelpunten ontstaan in de weg- en railinfrastructuur.
De doelstelling van dit rapport is het onderzoeken in hoeverre de binnenvaart een gunstige bijdrage kan leveren bij (multimodaal) vervoer van pallets. Onderzocht zal moeten worden hoe de vervoersprestaties en overige kentallen van de gehele vervoersketen een rol spelen. Hiertoe is allereerst de huidige situatie in de binnenvaart bekeken. Vervolgens is de mogelijkheid van multimodaal vervoer van pallets, met gebruikmaking van de binnenvaart, onderzocht.

Uit het onderzoek blijkt dat de binnenvaart een gunstige bijdrage kan leveren bij multimodaal vervoer van pallets, wanneer een voldoende volume aanwezig is. Met name voor regelmatige, grote stromen tussen twee locaties.
Handmatige uitvoering van de deeltaken overslag en opslag op het schip is bij palletvervoer tussen twee lokaties voor jaarvolumes van enkele tienduizenden pallets aan te bevelen boven automatisering van de deeltaken. Gehele of gedeeltelijke automatisering van het laad-/losproces wordt waarschijnlijk pas interessant bij volumes van meer van 80.000 pallets per jaar.

In deze verkennende studie zijn een aantal aspecten naar voren gekomen, die nader onderzoek vragen. Daartoe worden de volgende aanbevelingen gedaan:


Rapporten studenten Transporttechniek
Gewijzigd: 2001.07.13; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.