Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekR.H. van 't Wout Consequenties van e-commerce voor de fysieke distributie.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 2000.LT.5373, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


De consumentengoederen worden uitgesplitst in verbruiks- en gebruiksgoederen. Dit zijn respectievelijk levensmiddelen, shopping goederen (boeken, CD's etc.) en duurzame goederen (meubels etc.) De huidige methoden voor het verzamelen van goederen zijn gebaseerd op het aanleveren van goederen naar distributiecentrum (DC), handmatig en/of automatisch inslaan en uitslaan (na orderpicken) aan de hand van bestellijsten.

De toepassing van het orderverzamelen volgens 'man to goods' methode vindt plaats bij het bredegangenpalletgebied met reachtrucks en orderverzameltrucks. De producten zijn langzaamlopers en middenlopers. Ook snellopers kunnen met deze methode worden verzameld als de orders in grote volumes zijn. Zodoende is deze methode geschikt voor alle soorten consumentengoederen.

De toepassing orderpicken volgens 'goods to man' vindt plaats in het automatisch pallet- en boxengebied met stellingbedieningsapparaten (SBA) en het racks met pick-to-belt-systeem. Hier worden kleine orders van kleine producten verwerkt via automatische transporteurs en carrousels.

Er zijn 3 scenario's geanalyseerd voor de distributie van verbruiks- en gebruiksgoederen die via e-commerce zijn besteld: Voor scenario 1 en 2 is het toepassen van 'man to goods' in het DC voldoende voor de komende jaren. Zijn de bestellingen groter en klein in omvang van artikelen, scenario 3, dan zal het principe van 'goods to man' moeten worden toegepast.

Bij een groot volume orders met snelle doorstroming van goederen is de optie van een geautomatiseerd DC met bandtransporteurs en carrousels de beste mogelijkheid. Hier zullen de 'goods to man' komen en wordt met behulp van barcode scanning en optisch scannen de informatie-beheersing geoptimaliseerd.

Het is na scenario-analyse van de verschillende markten en soorten goederen van Wehkamp en Albert Heijn nog lang niet duidelijk welke goederen en soorten opslag- en verzamelmethoden op lange termijn voor hen geschikt zullen zijn voor e-commerce activiteiten. Tot nu toe zijn verschillende bedrijven in verschillende segmenten aan het experimenteren en wordt getracht om parameters vast te stellen voor omslagpunten van verlies naar winstscenario's met e-commerce activiteiten. Voor zover is aleen te bepalen dat snellopende goederen en goederen met een hoge waardedichtheid ten opzichte van verpakkingsdichtheid, zoals CD's en boeken, vanuit het automatische verzamelproces een kans maken om te slagen voor e-commerce activiteiten.

Er zal meer en uitgebreider onderzoek en modelvorming moeten worden verricht naar de verschillende orderverzamelmethoden en afleverscenario's. De waarde- en verpakkingsdichtheid van goederen zullen hierbij een belangrijke rol spelen als invoer voor het op te zetten logistieke model.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2001.03.01; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.