Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekS. de Jongh Diesel Oxidant Catalyst.
Stageopdracht, Rapport 2000.LT.5382, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Hong Kong heeft in de laatste 40 jaar een stomlachtige ontwikkeling doorgemaakt. Dit heeft geresulteerd in een zeer hoge graad van vervuiling. Langzaam is het besef hierover gegroeid en de overheid doet er nu alles aan om de mate van vervuiling terug te dringen.

Van alle voertuigen in Hong Kong rijdt dertig procent op diesel en deze kleine groep zorgt voor zeventig procent van alle voertuigkilometers. Ook is het een van de meest vervuilende groepen. Van de emissies is vooral de particulate matter (PM) een grote bron van zorgen voor de overheid. Deze PM bestaat uit onverbrande brandstof en smeerolie, vaste koolstof en sulfaten. Ook wordt steeds sterker gelet op de hoeveelheid koolstof monoxide (CO) die een voertuig uitstoot, omdat uit recente onderzoeken [Clean Air for Hong Kong, Planning, Environment and Lands Bureau, Hong Kong (1999)] blijkt dat dit een groot gevaar is voor de volksgezondheid.

De overheid neemt vanuit Amerika en Europa de nieuwste beperkingen over ten aanzien van wettelijk toegestane emissies. Om aan deze emissies te voldoen, moeten autofabrikanten de komende jaren het onderste uit de kast gaan halen. Voertuigen die reeds rondrijden zullen moeten worden uitgerust met nabehandelingapparatuur om ervoor te zorgen dat zij minder gaan uitstoten.

Voor deze nabehandelingapparatuur zijn meerdere toepassingen bedacht. Een ervan is de Diesel Oxidant Catalyst (DOC) die de PM alsnog naverbrandt in de uitlaat. Bij de Polytechnic University in Hong Kong wordt tussen januari 2000 en januari 2001 een proef uitgevoerd die de efficiëntie van de DOC's in de topografische omstandigheden van Hong Kong moet vaststellen.

55 dieselvoertuigen zijn uitgerust met DOC's en elk voertuig wordt drie keer getest om de reducties van emissies en dus de efficiëntie van de DOC's te meten. De definitieve resultaten zullen pas in januari 2001 bekend worden, maar tot op heden lijkt het er op dat met behulp van DOC's een reductie van de uitstoot van PM van 13% kan worden bereikt. Ook kan de uitstoot van CO met ongeveer 60% worden teruggebracht.

Wanneer DOC's verplicht worden gesteld voor alle zware dieselvoertuigen in Hong Kong, zullen zij zeker een daling van de luchtvervuiling in de stad tot gevolg hebben.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2000.12.18; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.