Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekA.W. Renckens Oplossingsmethoden 'Traveling Salesman Problem' gevisualiseerd.
Computeropdracht, Rapport 2000.LT.5401, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Het 'traveling salesman problem' (afgekort TSP) is een in de logistieke techniek veel voorkomend probleem. De problematiek van het TSP is het vinden van een optimale route tussen punten in een netwerk. Met behulp van een computerprogramma kunnen benaderingen voor de optimale route gevonden worden zonder al te veel rekentijd.

Het vinden van deze benaderde optimale route gebeurt in twee stappen. De eerste stap is het genereren van een beginoplossing. In het geschreven computerprogramma kan met behulp van een van vijf veel voorkomende algoritmes (nearest neighbour node insertion, nearest node insertion, farthest node insertion, sweep insertion, random insertion) een beginoplossing worden gedefinieerd. De tweede stap is het verbeteren van deze beginoplossing. Met twee veel voorkomende procedures (two optimality en three optimality) kunnen in het computerprogramma de beginoplossingen worden verbeterd.

De opdracht was het schrijven van een computerprogramma, dat de oplossingsmethoden van het TSP visualiseert. Het programma dient dus in eerste instantie om de problematiek van het TSP inzichtelijk te maken en niet om werkelijk bestaande problemen om te lossen. Voor het schrijven van het TSP programma is gebruik gemaakt van het softwarepakket Delphi. Met Delphi kunnen applicaties voor Windows-omgevingen worden ontwikkeld met minimale invoer van programmeercode Pascal.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2000.11.13; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.