Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieJ.J. Havers Module ontwikkeling voor vermoeiingsberekeningen in Ansys 5.4.
Computeropdracht, Rapport 2000.TT.5402, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Vermoeiing is een verschijnsel waarbij scheuren gaan optreden in een constructie onder invloed van het totale belastingverloop. Deze scheuren kunnen de constructie tijdens de gebruiksduur onbruikbaar maken. Dit laatste kan gebeuren zonder ooit de hoogst toelaatbare statische belasting te overschrijden of zelfs maar te bereiken.

Het doel van de computeropdracht is het ontwikkelen van een module voor het eindige elementen programma Ansys 5.4. Deze module moet vermoeiingsberekeningen aan een constructie kunnen uitvoeren met de hulp van de regel van Palmgrem-Minor.

De werkwijze voor het ontwikkelen van de module is als volgt. Eerst is er naar de theorie over vermoeiingsberekeningen gekeken en in het bijzonder naar de regel van Palmgrem-Minor. Vervolgens is er een opzet van de module gemaakt waarin alle benodigde functies apart van elkaar worden opgeroepen. Dit alles is bij elkaar gevoegd tot één functie die de deelfuncties aanroept. Vervolgens is er getest op een Ansys 5.2 studentenversie totdat alles goed werkt en is het gebruik van de module uitgelegd.

Opgemerkt kan worden dat:


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.11.03; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.