Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekP.M. Verburg Onderzoek naar systemen voor aanvoermechanisatie bij Bloemenveiling Holland.
Doctoraalopdracht, Rapport 2000.LT.5410, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


In het rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar mogelijke systemen voor aanvoermechanisatie binnen Bloemenveiling Holland in Naaldwijk. Het belangrijkste probleem is dat door het groeiende volume van de aanvoer van snijbloemen en potplanten de afdeling aanvoerverwerking in drukke tijden niet genoeg capaciteit heeft. Een tweede probleem is dat er nu veel handmatig werk wordt gedaan, waardoor er geen goede arbo-omstandigheden zijn bij de veiling.

Om het aanvoerproces overzichtelijker te maken wordt het proces opgesplitst in vier processtromen:
 • Snijbloemen;
 • Potplanten;
 • BB;
 • Retourstroom.

  BB is een afkorting van BemiddelingsBureau. Bij het BemiddelingsBureau worden de produkten door de koper van de kweker gekocht zonder dat de produkten geveild worden. De retourstroom bestaat uit lege rolcontainers en fust die de aanvoerders van produkten mee terug nemen. Deze stroom vindt in hetzelfde gebied plaats als de aanvoer en is dus van invloed op het uiteindelijke systeem.
  De vier processtromen worden weer opgesplitst in zes deelprocessen:
 • Rolcontainer uit vrachtwagen halen;
 • Informatiekoppeling rolcontainer en produkt, eigendomsoverdracht;
 • Transport;
 • Sorteren;
 • Neerzetten op bestemming;
 • Keuren

  Na interne en externe inventarisatie ontstaat er een lijst van gemechaniseerde systemen, die een of meerdere deelprocessen van de processtromen kunnen uitvoeren. Deze lijst wordt door een tweetal kwalitatieve beoordelingen teruggebracht tot een "short list". De eerste beoordeling wordt gedaan op basis van functionaliteit, de tweede beoordeling vindt plaats op basis van de volgende hoofdfactoren:
 • Ruimtegebruik;
 • Complexiteit;
 • Arbo-omstandigheden;
 • Doorlooptijd;
 • Kosten.

  De overgebleven systemen van de "short list" worden nu nog een keer kwantitatief beoordeeld. De beoordeling vindt weer plaats op basis van de hoofdfactoren, aIleen wordt het systeem niet met plussen en minnen beoordeeld, maar krijgt ieder systeem een score van een tot en met vijf, waarbij de score een een zeer slechte beoordeling is en score vijf een zeer goede. De hoofdfactoren in deze beoordeling tellen niet aIlemaal even zwaar mee. Iedere hoofdfactor krijgt een bepaald gewicht; hoe groter het gewicht, hoe zwaarder de hoofdfactor meetelt in de beoordeling.

  Aan de hand van de kwantitatieve beoordeling komt er per processtap en per processtroom een beste resultaat uit. Als de beste resultaten worden samengenomen ontstaat er een eerste "Scenario"; dit scenario is te zien in tabel A.
   Processtroom ®   Snijbloemen    Potplanten   BB   Retourstroom 
   ¯ Processtap 
   Uit de vrachtwagen halen   Handmatig   Handmatig   Handmatig   Handmatig 
   Transport bij dock   Kettingbaan   Kettingbaan   Kettingbaan   Handmatig 
   Sorteren   Kettingbaan   Kettingbaan   Kettingbaan   N.V.T. 
   Transport niet bij dock   Hangbaan   Hangbaan   Hangbaan   N.V.T. 
   Neerzetten op bestemming   Tarzan   Tarzan   Tarzan   Tarzan 
  Tabel A. Scenario 'Beste individuele resultaten per processtroom per processtap

  Bij de retourstroom staat bij de processtappen "Sorteren" en "Transport niet bij dock" twee keer "N.V.T" vermeld. Dit komt omdat bij de retourstroom deze twee processtappen niet bestaan. Het transport bij de retourstroom vindt in zijn geheel op het dock plaats, dus er is geen processtap "transport niet bij dock". Verder wordt er bij de retourstroom wel gesorteerd, maar dit valt onder de processtap "neerzetten op bestemming".
  De processtap "Uit de vrachtwagen halen" moet bij de retourstroom gelezen worden als "Uit de opslag halen".

  Het scenario uit tabel A wordt opnieuw beoordeeld, alleen nu niet meer per processtroom en processtap, maar als een geheel systeem.
  Vanuit de beoorde1ing van dit eerste scenario worden er nog meer scenario's gemaakt voor het gehele aanvoerproces. Dit gebeurt door op de hoofdfactoren waar het scenario slecht op scoort een bepaald systeem te vervangen door een ander systeem dat beter scoort op die bepaalde hoofdfactoren. Hieruit ontstaat een volgende scenario, dat ook weer wordt beoordeeld. Na een aantal van deze stappen komt het volgende scenario er als beste uit (zie tabel B):
   Processtroom ®   Snijbloemen    Potplanten   BB   Retourstroom 
   ¯ Processtap 
   Uit de vrachtwagen halen    Handmatig    Handmatig    Handmatig    Handmatig  
   Transport bij dock    Kettingbaan    Kettingbaan    Kettingbaan    Kettingbaan  
   Sorteren    Kettingbaan    Kettingbaan    Kettingbaan    N.V.T.  
   Transport niet bij dock    Kettingbaan    Kettingbaan    Kettingbaan    N.V.T.  
   Neerzetten op bestemming    Tarzan    Tarzan    Tarzan    Tarzan  
  Tabel B. Beste scenario

  In tabel B is schematisch weergegeven wat het beste systeem is voor aanvoermechanisatie bij Bloemveiling Holland.
  Het grootste gedeelte van het transport zal met een "kettingbaan" gaan gebeuren, dit is een ketting in de grond, die de rolcontainers meetrekt. Verder zal het "neerzetten op bestemming" gaan gebeuren met een "tarzan", dit is een systeem, waarbij twee tegenover elkaar opstelde wielen tegen elkaar indraaien. Hierdoor wordt de rolcontainer voortbewogen. De voordelen en nadelen van het beste scenario zijn:
  Voordelen:
 • Overzichtelijk, eenvoudig systeem;
 • Relatief goedkoop systeem;
 • Goede capaciteit;
 • Goede arbo-omstandigheden;
 • Weinig mensen nodig.
  Nadelen:
 • Problemen met eigendomsoverdracht retour logistieke middelen;
 • Kettingbaan vormt een muur in veiling;
 • Weinig flexibel;
 • Om Deense containers met de kettingbaan te vervoeren moet er een pin op de Deense container worden geplaatst.

  Er zijn mogelijkheden om het beste scenario aan te passen, waardoor er een aantal alternatieven ontstaat:
  Voor de retourstroom : "tussenvloer met liften" i.p.v. "kettingbaan"
  Voor de retourstroom : "handmatig" i.p.v. "kettingbaan"
  Voor de BB-stroom : "elektrotrekker" i.p.v. "kettingbaan"

  Er kan voor deze alternatieven gekozen worden, als de nadelen van het beste systeem te groot blijken te zijn. Voor de retourstroom geldt dat de rolcontainers en fust die op de kettingbaan staan eigendom zijn van de veiling. Als deze van de kettingbaan worden gestolen is dit een schadepost voor de veiling. Om te voorkomen dat er rolcontainers en fust worden gestolen kan er gekozen worden voor een ander systeem, een "tussenvloer met liften" of "handmatig". Als bij de BB stroom de plaatsing van de pin teveel problemen oplevert dan kunnen de Deense containers met een elektrotrekker vervoerd worden in plaats van met een kettingbaan.


  Rapporten studenten Logistieke Techniek
  Gewijzigd: 2001.05.14; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.