Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekS.A. Harteveld DigSim: Procesgeoriënteerd simuleren in Java®
Computeropdracht, Rapport 2000.LT.5417, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Het idee van bet toevoegen van procesgeoriënteerde simulatiemogelijkheden aan een object georiënteerde programmeertaal is niet nieuw. Gebruik maken van de programmeertaal Java wel. Het gebruik van Java heeft vele voordelen zoals een doorzichtige structuur en eenvoudige implementeerbaarheid van programma's met parallelle processen. Het enige procesgeoriënteerde simulatiepakket wat hiervoor voor Java ontwikkeld is, is het pakket Silk van Threadtec Inc. (1998).

DigSim, naar voorbeeld van Silk, is een verzameling van functies en klassen, die het mogelijk maakt om met behulp van de programmeertaal Java eenvoudig procesgeoriënteerde simulaties te maken. Het pakket is gebaseerd op de procesbeschrijvingsmethode. Elk object in een simulatie heeft namelijk zijn eigen proces, wat parallel aan de processen van andere objecten wordt uitgevoerd. Het pakket maakt gebruik van de reële tijd als basis voor de te simuleren tijd.

De werking van DigSim wordt nader uitgelegd aan de hand van een geïmplementeerde voorbeeldsimulatie van een fabricagehal met parallel opgestelde productie-eenheden. Uit de resultaten van deze simulatie komt echter naar voren dat de keuze van de reële tijd als basis voor de te simuleren tijd geen goede is geweest. De vertragingen van verschillende processen onderling zorgen namelijk voor onbetrouwbare resultaten. Dit probleem kan echter worden verholpen door een tijdmanager te implementeren, welke er voor moet zorgen dat alle gebeurtenissen van de simulaties op het juiste moment plaats vinden.

Naast deze verbetering zijn er echter ook nog andere uitbreidingen mogelijk zoals meerdere klassen voor animatie en kansverdelingen.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2001.01.05; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.