Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieG.P.M. Hof Moderne elektrische aandrijvingen in de transporttechniek.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 2001.TT.5437, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


De aandrijving bij transportwerktuigen bevat in het algemeen een reductiemechanisme, vaak in de vorm van een tandwielkast, aangezien het toerental dat door het werktuig wordt gevraagd vaak veel lager is dan het nominaal motortoerental. Tevens zorgt het reductiemechanisme voor een vergroting van het aandrijfkoppel. Een dergelijk reductiemechanisme brengt extra gewicht met zich mee en een verlaging van het rendement van het werktuig.

In de literatuur komen twee typen elektromotoren naar voren die in het vakgebied van de transporttechniek als direct-drive (een aandrijving zonder reductiemechanisme) toegepast kunnen worden: de geschakelde reluctantiemotor en de axiale flux motor.

Het werkingsprincipe van beide motoren is reeds lange tijd bekend, maar pas de laatste jaren worden deze motoren meer en meer toegepast door de ontwikkeling van de vermogenselektronica en het beschikbaar komen van zeldzame-aardmagneten. Deze typen motoren worden vooral gebruikt als aandrijving van elektrische voertuigen, vaak in de vorm van een naafmotor (hierbij is de motor geïntegreerd met het wiel). Tevens worden deze motoren gebruikt als aandrijving van bandtransporteurs, liften en scheepsschroeven.

Naar zowel de geschakelde reluctantiemotor als de axiale flux motor wordt nog veel onderzoek gedaan en deze motoren zijn nog niet uitontwikkeld.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.01.22; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.