Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekW. van der Sluis De planning van kranen op een containerterminal.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 2001.LT.5471, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Van het internationale transport gaat tegenwoordig negentig procent via zeehavens, waarvan tachtig procent per container. De operationele kosten van een containerschip zijn zeer hoog, waardoor het van belang is dat de ligtijd in de haven tot het minimum beperkt blijft. Daarom moet het laad- en losproces zo goed mogelijk gepland worden om de ligtijd te kunnen minimaliseren.
In dit rapport wordt gekeken welke onderzoeken er bestaan naar een optimale planning van de kranen op een terminal, zodat de ligtijd wordt geminimaliseerd. Er wordt onderscheid gemaakt in twee planningsproblemen.
Ten eerste wordt de planning van de kadekraan bekeken. Daar worden een aantal methodes beschreven die er bestaan voor de planning van het laad- en losproces. Er wordt een beschouwing gemaakt van statische en dynamische planningsproblemen. Bij het statische probleem liggen alle containerschepen bij aanvang al aan de kade, terwijl er bij het dynamische probleem nog nieuwe schepen arriveren als het laden of lossen al gestart is.
Ten tweede wordt de planning van de kraan op de stack beschouwd. Er wordt onderscheid gemaakt in twee soorten kranen: de transfer crane en de straddle carrier. Voor beide kranen wordt het planningsprobleem in twee delen bekeken. Eenerzijds wordt de optimale opbouw van de stack onderzocht, anderzijds wordt de optimale route door de stack bekeken.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2001.05.07; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.