Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekW.O. Hubert van Blijenburgh Personeelsrooster voor een horecabedrijf.
Computeropdracht, Rapport 2001.LT.5481, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Het handmatig maken van het wekelijkse personeelsrooster is een terugkerende tijdrovende en lastige bezigheid voor de bedrijfsleiding van Café Restaurant Plein Negentien. Daarom is er gekozen om dit te automatiseren waardoor het eenvoudiger wordt om tot een "goed" en betrouwbaar rooster te komen. Er is gekozen om een computerprogramma te ontwikkelen dat het door de gebruiker ingevoerde rooster controleert. Het programma kan later eventueel uitgebreid worden met (semi-)automatische planningsopties.

Aan de volgende voorwaarden moet het programma voldoen: De invoereisen kunnen worden uitgesplitst in die van het personeel en in de eisen van de desbetreffende week. De gegevens die nodig zijn van de personeelsleden zijn uiteraard hun voor- en achternaam. In verband met het openen en sluiten is het nodig om te weten wie van het personeel een sleutel bezit. Aan het begin en aan het einde van de dag dient er altijd minimaal één personeelslid met een sleutel aanwezig te zijn. Ook dient er voor het personeel de mogelijkheid te zijn om hun standaard dagen te wijzigen voor de betreffende week.

Het programma start in het "Hoofdscherm"; hier kan gekozen worden om eerst de standaard instellingen te wijzigen of direct te beginnen met het invoeren van de gegevens van de specifieke week. Na het indrukken van de StandaardInstellingenKnop in het Hoofdscherm wordt het standaardFrame geopend. Vanuit het standaardFrame kunnen er personen worden toegevoegd en persoonsgegevens worden gewijzigd. Ook kunnen de standaard tijden en aantallen personeel per dagdeel veranderd worden.

In de klasse persoon staan alle aanbodgegevens die nodig zijn bij het uiteindelijk maken van het rooster. Elke dag van de week wordt onderverdeeld in twee dagdelen van een halve dag, een dagshift en een avondshift. Ieder dagdeeltje heeft zijn eigen vraag en aanbod van personeel. De veertien deelvraagjes samen vormen de weekvraag van de desbetreffende week. Met het weekaanbod en de weekvraag kan dan uiteindelijk het weekrooster berekend worden.

Al de persoonsgegevens kunnen dan ingevuld worden en toegevoegd worden aan de persoon. Bij het opvragen van een bestaand persoon is de personeelslijst al ingelezen en wordt aan de hand van de voornaam de juiste persoon opgehaald uit de personeelslijst. Rekeninghoudend met de verschillende gegevens van een specifieke week zal er een personeelsrooster gecreëerd dienen te worden. Voor het berekenen van het weekrooster is uiteindelijk gekozen om het programma het door de gebruiker ingevoerde rooster te controleren.

Het roosterFrame is het venster waar het uiteindelijk om gaat, hier wordt het rooster door de gebruiker gemaakt en door het programma gecontroleerd. De fouten kunnen dan door de gebruiker gecorrigeerd worden en opnieuw worden gecontroleerd. Wanneer de gebruiker niet meer precies weet wat de eisen zijn van een bepaald personeelslid kan dit direct opgevraagd worden door op de knop te drukken waarop de naam staat van het betreffende personeelslid (het keuzenFrame).

Kort samengevat zijn de sterke punten van het programma. Naar alle waarschijnlijkheid zal gebruik van het programma de tijdwinst opleveren die gewenst was. Onverwachte overuren en dubbele diensten zullen niet meer kunnen voorkomen. Waardoor eventuele "verrassingen" voor het personeel tot het verleden gaan behoren. In de toekomst zal door relatief eenvoudige veranderingen in het programma de controlefunctie zo aangepast kunnen worden dat kan worden overgegaan op een volledig automatische berekening van het rooster.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2001.06.08; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.