Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekK.H. Wallien Visualisatie bandtransporteurberekeningen.
Computeropdracht, Rapport 2001.LT.5489, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Een bestaand programma voor berekeningen aan bandtransporteurs voert slechts de berekeningen uit, zonder faciliteiten voor interpretatie of visualisatie van de resultaten van de berekeningen. De bandtransporteur wordt in elementen opgedeeld. Vervolgens worden de uitkomsten van de berekeningen in een tekstfile opgeslagen, een zogenaamde outputfile. Er bestaat reeds een programma dat deze files kan inlezen en verwerken, maar dit is vrij oud en voldoet daardoor niet meer aan de wensen van deze tijd. Het programma is gebaseerd op verouderde "DOS- operating systeem", zodat aanpassingen hieraan vrijwel door niemand te maken zijn.

De opdrachtomschrijving voor de computeropdracht is de volgende: "Schrijf een programma in Visual Basic, wat de tekstfiles van de output van het berekeningsprogramma kan interpreteren en kan visualiseren in de vorm van grafieken en/of andere animaties. Het programma moet toegankelijk zijn voor eventuele latere aanpassingen. Dit zou verwezenlijkt kunnen women door een modulaire opzet. "

De extra eisen die hieraan zijn verbonden zijn: Het nieuwe programma is modulair opgebouwd en bestaat uit vier elementen. In deze elementen is de code op een duidelijke manier gescheiden. Elke methode is voorzien van commentaar in de code en er is geprobeerd ze klein te houden. Als in een later stadium een ander soort outputfile moet worden verwerkt en gesimuleerd, is slecht aanpassing van de clsTransformer-klasse nodig en kunnen de andere modules blijven zoals ze zijn. Als het om kleine veranderingen gaat, kan de huidige klasse aangepast worden. Als het om een totaal nieuwe outputfile gaat, moet er misschien gekozen worden voor een tweede clsTransformer. Het veranderen van de simulatiemogelijkheden zal moeten gebeuren door het aanpassen van de clsSimulator. Daarin kunnen extra visualisaties opgenomen worden van bestaande gegevens. Dit zou moeten gebeuren door twee extra methoden in de klasse op te nemen. De eerste methode maakt het visualisatiescherm aan (nodig bij het opstarten van de simulatie (zie volgordediagram 2 in Bijlage C-2) en de tweede update het scherm met nieuwe data (zie volgordediagram 3). Voor andere veranderingen zal het programma ook toegankelijk zijn door de modulaire opbouw en het commentaar bij de code.

De conclusie uit de handleiding is dat het programma makkelijk in de praktijk te gebruiken is. Bovendien heeft het nieuwe programma meer visualisatieopties ten opzichte van het oude programma. Het nieuwe programma kan bijna alle gegevens uit een outputfile visualiseren.

Het simuleren van data in grafieken is lastige en tijdrovende zaak. Men kan de grafieken zelf programmeren en simuleren, maar dit kost zeer veel programmeerwerk. Ook is het mogelijk in Visual Basic een standaardcomponent van Microsoft te gebruiken: MSChart. Dit component kan grafieken tonen en heeft wel een aantal handige opties. Echter het simuleren van data is met dit component praktisch onmogelijk. Daarom is er gekozen voor een zogenaamde 3rd-party component. In dit geval is gebruik gemaakt van het TeeChart Pro 4 Active X component. Dit component maakt het mogelijk makkelijk data in grafieken te simuleren zonder flikkeringen. Ook is de veelzijdigheid van de grafieken groot. Allerlei soorten grafieken kunnen door elkaar worden geplot. Dit is in de spanningsgrafiek in het programma goed te zien. Daar worden een lijn- en een bargrafiek door elkaar gebruikt. Verder zijn er mogelijkheden tot aanpassen van kleuren, assen en labels, zodat er een verzorgd uiterlijk van de grafiek te bewerkstelligen is.

Er is een programma geschreven in Visual Basic, wat de tekstfiles van de output van het berekeningsprogramma kan interpreteren en kan visualiseren in de vorm van grafieken en/of andere animaties. Door de modulaire opzet en het commentaar bij de code is het programma toegankelijk voor eventuele latere aanpassingen. Ook is het voor de gebruiker een vriendelijk programma geworden. Het is gemakkelijk in besturing en bevat een aantal opties om de simulatie te ondersteunen. De simulatiesnelheid kan worden aangepast. Het bevat extra visualisaties van de data ten opzichte van het oude programma; namelijk de banddoorhang, de motordetails en het spangewicht. Deze opties kunnen door de gebruiken geselecteerd worden om tijdens de simulatie getoond te worden. Daarmee visualiseert het programma praktisch alle data uit de outputfile. Er kan geconcludeerd worden dat er een goed werkend programma is geschreven, dat voldoet aan de omschrijving en de eisen. Wel zijn er nog een aantal aanbevelingen voor verdere ontwikkeling van het programma.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2001.05.28; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.