Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekW. van der Sluis De simulatie van de cyclus van een kadekraan.
Computeropdracht, Rapport 2001.LT.5510, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Doordat de capaciteit van het containerschip de laatste jaren flink is toegenomen, neemt de ligtijd in de haven toe. Om deze ligtijd enigszins te beperken, wordt er aan de kraancyclus, die door de kadekraan wordt uitgevoerd, hogere eisen gesteld. Het onderwerp van dit onderzoek is het optimaliseren van deze kraancyclus. Voor dit onderzoek wordt een simulatie van een kadekraan ontwikkeld. Met deze simulatie worden experimenten uitgevoerd aan de kraancyclus, waarbij parameters, die invloed op de kraancyclus hebben, gevarieerd worden.

Het geheel van bewegingen die een kadekraan moet uitvoeren om een container te behandelen (laden of lossen) wordt de kraancyclus genoemd. De kraancyclus kan worden opgedeeld in twee deelbewegingen, namelijk het hijsen, vieren en rijden zonder container en het hijsen, vieren en rijden met container. De start van de deelcyclus met container is het moment waarop de container aan de spreader vergrendeld wordt. Deze deelcyclus eindigt op het moment dat de container ontgrendeld wordt. Dit ontgrendelen is de start van de deelcyclus zonder container. Deze deelcyclus eindigt op het moment van vergrendelen van een container. De bewegingen worden niet geheel vierkant uitgevoerd, maar meestal kan tegelijk verticaal en horizontaal bewogen worden.

Het model en de simulatie zijn beschreven volgens een methode die de Unified Modeling Language. Eerst wordt de statische structuur van de klassen in het model beschreven. Dit gebeurt door middel van een diagram. Daarna wordt het berichtenverkeer in het model weergegeven door middel van diagrammen. Eerst gebeurt dit voor de opstartfase en daarna voor de simulatie in bedrijf. Tevens worden de attributen en methoden van de klassen gespecificeerd.

De simulatie wordt opgebouwd met het simulatiepakket EM-plant, versie 4.6. Ten behoeve van de gebruiker van het programma wordt uitgelegd hoe er gewerkt kan worden met de invoer en de uitvoer van het programma. Na opstarten van het programma komt er automatisch een invoerscherm tevoorschijn. In dit invoerscherm zijn voor de gebruiksparameters 'default' waarden opgenomen. Na het invoeren van de gewenste ontwerpparameters wordt er een simulatie uitgevoerd. Wanneer de laatste container is behandeld, stopt de simulatie en kan de gebruiker de gewenste uitvoerparameters bestuderen.

De optimalisatie geeft inzicht in de invloed van de ontwerpparameters op de kraancyclus. Door telkens een ontwerpparameter te variëren, kan de invloed van die parameter vastgesteld worden. Na het onderzoek, waarbij parameters zoals snelheden en versnellingen van zowel kat als spreader gevarieerd zijn kunnen de volgende conclusies getrokken worden:


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2001.11.07; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.