Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieMaurice van Kester Drive systems for accelerated walkway systems
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 2002.TT.5532, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Er is een tendens naar het toepassen van walkway systems met hogere snelheden, de zogenaamde accelerated walkway systems (AWS). Bij deze systemen is de beginversnelling gelijk aan de versnelling bij conventionele systemen, maar vindt het begintraject een verhoging van de versnelling plaats, met als gevolg een hogere uiteindelijke transportsnelheid. In deze scriptie wordt onderzocht of een lineaire motor geschikt is voor het aandrijven van een AWS.

Een lineaire motor produceert een rechtlijnige beweging, zonder gebruik te maken van een krukas of andere mechanismen om een roterende beweging om te zetten naar een lineaire beweging. Een lineaire motor wordt, simpelweg gezegd, verkregen door imaginair een roterende motor radiaal te doorsnijden en vervolgens uit te rollen.

Er zijn verschillende type lineaire motoren. De twee hoofdtypen waarin deze onderscheiden kunnen worden zijn de lineaire synchrone motor en de lineaire asynchrone motor. Binnen de lineaire synchrone motor zijn verschillende typen te onderscheiden, waarbij dit onderscheid gemaakt naar het type excitatiesysteem dat in de motor wordt toegepast.

Een lineaire synchrone motor (LSM) is een lineaire motor waarbij de mechanische beweging synchroon loopt met het magnetische veld. In andere woorden, de mechanische snelheid is gelijk aan de snelheid van het meebewegende magnetische veld. Lineaire synchrone motoren zijn heel goed te regelen, hebben en hoog rendement maar zijn duurder dan asynchrone motoren.

Lineaire asynchrone motoren zijn nagenoeg hetzelfde als lineaire synchrone motoren. Alleen dc principiële werking is anders. De motor dankt zijn naam aan het feit dat er slechts koppel kan ontstaan als de transversale snelheid van het excitatiesysteem ongelijk is aan de snelheid van het meebewegende magnetische veld. Omdat de ankerstroom langs de inductieve weg ontstaat, wordt een lineaire asynchrone motor ook wel lineaire inductiemotor genoemd. Lineaire asynchrone motoren zijn robuust, relatief goedkoop, maar hebben een tamelijk slecht rendement en de snelheid en kracht zijn minder goed te regelen.

In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de krachten, snelheden en haalbare efficiency met lineaire aandrijvingen. De maximale efficiency van een lineaire motor is sterk afhankelijk van de toepassing waar deze voor gebruikt wordt