Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / TransporttechniekA.H. Kaptijn Spoorsystemen; modelvorming van het (ont)sporen van transportbanden.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 2002.TT.5536, Transporttechnologie, Transporttechniek.


Scheefloop van banden is een veelvoorkomend probleem bij het gebruik van vlakke transportbanden. Het niet of slecht sporen van een transportband kan verstrekkende gevolgen hebben. Door het ontsporen van de band kan de band tegen het frame van de installatie aan gaan lopen waardoor beschadigingen aan de band optreden. Dit vergt dure reparaties en stilstandkosten.

Scheefloop van banden is vrijwel altijd terug te voeren tot een niet symmetrische spanningsverdeling over de breedte van de band. Hierdoor zal de voorspankracht op de band niet in het midden van de band aangrijpen, waardoor een moment om de middellijn van de band uitgeoefend wordt. De band zal hierdoor verdraaien en scheef op de trommel aanlopen. Hierdoor zal de band zich in een spiraalvorm afwikkelen op de trommel naar één van beide zijkanten.

Bovengenoemde asymmetrische spanningsverdeling kan een aantal oorzaken hebben. De belangrijkste zijn: Het modelleren van het ontsporen van een band blijkt mogelijk te zijn door de band te beschouwen als een op buiging belaste balk. Hiervoor kan een tweede orde balkmodel gebruikt worden. Het modelleren van de krachten en momenten die de trommel op de band uitoefent blijkt een groter probleem te zijn. Welke aanpak ook gekozen wordt, zonder forse vereenvoudigingen ontstaat er geen oplosbaar model van dit probleem. In de toekomst kan het contact tussen band en trommel mogelijk beschreven worden met behulp van een eindige elementen model. De eindige elementen pakketten die op dit moment op de makt zijn kunnen dit probleem nog niet aan.

In de praktijk wordt vaak geprobeerd door middel van geleiding van de band of andere voorzieningen de band te laten sporen. Vrijwel altijd zorgt dit voor extra wrijvingskrachten op de band, waaroor de levensduur van de band af zal nemen.

In dit rapport zijn een aantal in de literatuur gevonden oplossingen voor het ontspoorprobleem gepresenteerd. Met name is ingegaan op de modelvorming van de gebombeerde trommel. Dit is een trommel die in het midden een grotere diameter heeft dan aan de kanten en maakt gebruik van het feit dat een band de neiging heeft naar het punt van de trommel te lopen met de grootste diameter.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2002.01.18; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.