Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekH.J. van Rijswijck Overslagplatform in AgileFrames.
Computeropdracht, Rapport 2001.LT.5545, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


In deze computeropdracht is een model van een overslagplatform in Java geprogrammeerd. Zo'n platform kan zich op containerterminals aan de kopse kant van een stack bevinden. Op dit platform bevinden zich de opstelplaatsen voor automatisch geleide voertuigen, waar containers door middel van een kraan van en naar deze voertuigen overgeslagen worden.

AgileFrames biedt de bouwstenen voor de modellering, communicatie en besturing van een dergelijk systeem. In AgileFrames zijn de routes en besturingsregels in de zogenaamde scene van het platform gebouwd. De 3d-visualistatie van het overslagplatform en de daarin gesimuleerde AGV's gebruiken dezelfde computercode als de echte AGV's zullen gebruiken om zich op een containerterminal te verplaatsen. Ook kan de code gebruikt worden om miniatuur AGV's te besturen.

In het verslag wordt eerst de algemene structuur van AgileFrames beschreven. Dan worden de voor deze opdracht belangrijkste elementen nader uiteengezet. Vervolgens wordt een opbouw van de Java-klassen voor het programmeren van een scene gegeven. Tenslotte wordt deze opbouw toegespitst op de platformscene.

Na verscheidene testruns van de platformscene is gebleken dat alle routes op dit overslagplatform correct worden gereden door de AGV's. De scene is met meerdere AGV's getest en in elke situatie traden uiteindelijk geen deadlocks op.

De platformscene is parametrisch geprogrammeerd, wat inhoudt dat de afmetingen van de scene eenvoudig zijn aan te passen in de platformparameters-klasse. De scene is eenvoudig te 'kopiëren' om meerdere overslagplatforms in een model van een containerterminal te plaatsen.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2001.11.08; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.