Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieE.G.J. Groen Modeling the dynamic behavior of cable and belt systems in ADAMS. Test cases to verify the TU toolbox.
Computeropdracht, Rapport 2001.TT.5546, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


In de sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek is een project "Dynamisch modelleren van flexibele bandsystemen" opgezet. Het doel is om modellen te ontwikkelen waarmee het dynamisch gedrag van kabelsystemen en bandtransporteurs gesimuleerd kan worden. Op dit moment wordt in de sectie een toolbox ontwikkeld voor het multibody softwarepakket ADAMS om modellen volgens de massaloze kabelmethode te maken.
In dit rapport wordt de toolbox beschreven. Verder worden twee test cases beschreven waarvan de resultaten worden geverifieerd door ze te vergelijken met uitkomsten van analytische modellen en metingen aan een proefopstelling.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.12.28; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.