Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekB.C. Bührmann Transportketen sinaasappels.
Stageopdracht, Rapport 2002.LT.5583, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Een groot deel van de productie van sinaasappelsap vindt reeds jaren plaats in het Zuid-Amerikaanse land Brazilië. De methode van produceren is gedurende deze periode weinig veranderd. Dit geldt ook voor de overige handelingen die in de hele keten van sinaasappelsapproductie voorkomen. Men moet hier denken aan het transport van de vruchten naar de fabriek, het afvoeren van het sap, het transport over zee en opslag.

In het plaatsje Monte Azul, in het binnenland van Brazilië, is een fabriek onder de naam Natural Citrus neergezet waarin veel nieuwe aspecten zijn verwerkt met betrekking tot de productie van geconcentreerd en vers sinaasappelsap. Vooral de productie van vers sap zal op geheel andere wijze geschieden. Waar tot voor kort het sap in vloeibare vorm van de fabriek naar de klant werd getransporteerd, wordt het sap bij Natural Citrus via een systeem met conussen tot ijsblokken verwerkt. Voordelen van deze methode zijn de lagere transportkosten en een beter behoud van de smaak van het sap.

Andere vernieuwende zaken zijn het gebruik van vruchten, die op organische wijze zijn behandeld, de layout van de fabriek en de verwerking van de schillen tot veevoer.

De markt van sinaasappelsap is een zeer grillige markt. Vijf grote spelers bepalen de prijzen van de verschillende soorten sap en hebben de twee grootste productiegebieden, Brazilië en Amerika, in handen. Kleinere bedrijven zijn daar soms de dupe van.

Voor de toekomst zijn er nog veel verbeteringen door te voeren. Het irrigeren van plantages is een mogelijkheid om de oogstperiode aanzienlijk te verlengen, waardoor de productiecapaciteit zal toenemen. Een andere manier om de capaciteit te vergroten is de manier van laden van de vrachtwagens met sinaasappels. Een takelmechanisme moet ervoor zorgen dat chauffeurs zelfstandig hun vrachtwagens kunnen laden en niet meer afhankelijk zijn van de vijfdaagse werkweek van de plukkers. Een grotere groep plukkers moet in vijf dagen tijd voor zeven productiedagen plukken en sinaasappels niet meer in de gebruikelijke kisten doen, maar in zakken met een inhoud van 250 kilogram. Deze zakken worden in het land achtergelaten en door de chauffeurs met behulp van het nieuw-ontworpen takelmechanisme in de vrachtwagens worden geleegd.

In het verslag komen bovengenoemde aspecten alle aan de orde. Het takelmechanisme wordt besproken, maar is verder uitgewerkt in B.C. Bührmann 'Laadinstallatie simaasappelen' (rapport 2002.LT.5586)


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2002.02.12; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.