Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekN. El Moussati Koerier-, Expresse- en Pakketdiensten in Nederland.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 2002.LT.5589, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


De Koeriers-, Expresse- en Pakketmarkt (KEP-markt) is een deelmarkt van de transportmarkt met groeimogelijkheden. Deze groei heeft alles te maken met veranderingen aan de zowel de aanbod- als de vraagzijde.

In Nederland exploiteren meer dan 20% van alle bedrijven in het beroepsgoederenvervoer over de weg KEP-diensten als hoofdactiviteit. De bedrijven karakteriseren zich door hun geringe omvang. Begin 2001 bedroeg het aantal bij de Kamer van Koophandel geregistreerde koeriersbedrijven bijna 3.300.

Koeriers- en expressebedrijven onderscheiden zich op de markt omdat zij regionaal en lokaal georiënteerd zijn. Deze bedrijven zijn over het algemeen klein in omvang en hebben een groot aandeel in de verzending van documenten en kleinere pakketten.
Expressebedrijven kunnen worden gezien als bedrijven die zich profileren op snelheid en betrouwbaarheid, waarbij ze hun kracht ontlenen aan het vermogen om een grote geografische verscheidenheid van onregelmatige vervoerstromen op economische wijze te kunnen uitvoeren. Pakketdiensten onderscheiden zich in het vervoer van pakketten (verpakte goederen die niet gepallettiseerd zijn) en documenten.

In Nederland zijn er vier marktleiders (TNT, VG&L Euro Express, DPD en DHL) die 80% van de KEP-markt in handen hebben en een gezamenlijke omzet hebben van ruim  1,9 miljard per jaar. NPD, UPS en Correct Express hebben samen 11% van de markt in handen en hebben een gezamenlijke omzet van ongeveer  261 miljoen. De overige 9% van de markt is in handen van ongeveer 3.300 kleine koeriersbedrijven en deze hebben een gezamenlijke omzet van ongeveer  214 miljoen.

De concurrentie op de KEP-markt is groot en de winstmarges zijn laag. Om te overleven op de KEP-markt is het voor bedrijven belangrijk om grote volumes te genereren. In Europa zijn er een paar bedrijven die volume genereren door andere, kleinere bedrijven over te nemen. In Nederland zijn na TNT de belangrijkste spelers op de Nederlandse KEP-markt bijna allemaal voormalige staatsbedrijven in hun eigen thuismarkt, zoals Deutsche Post, Consignia (nieuwe naam voor The British Post Office) en La Poste.

Een van de belangrijkste trends in de KEP-branche is de groeiende vraag naar een flexibelere vorm van pakketbezorging. Dit vereist nieuwe en geavanceerdere technologieën van de bedrijven. Om hieraan te voldoen streven de KEP-bedrijven voortdurend naar innovatie en introduceren zij nieuwe diensten.
Zo maakt UPS 400 tankstations van Texaco gereed voor het afhalen van online gekochte artikelen (Relaystar) door de klanten. Van Gend & Loos Euro Express start een proef met de uitlevering van pakketten voor haar klanten via een kluissysteem, ook wel lockerpoints genoemd. Het Fraunhofer Instituut uit Dortmund heeft een concept ontwikkeld waarbij online bestelde pakketten niet meer aan het huisadres van de besteller worden afgeleverd maar in een centraal afleveringspunt, TOWER 24, worden verzameld en door de klant kunnen worden opgehaald.

De vraag naar zakelijke en mobiele communicatieoplossingen wordt ook steeds groter. TNT Expresse maakt het de klant nu mogelijk om met palmtops en handheld computers overal ter wereld op een snelle en betrouwbare manier met TNT Expresse te communiceren.

Het goederenvervoer van en naar de drukke (binnen)steden is geen makkelijke zaak. Opstoppingen, onvoldoende laad- en losgelegenheid, stoplichten en strakke venstertijden belemmeren het transport. Het wordt dus steeds moeilijker om winkels te bevoorraden en pakketten te bezorgen.
De City Cargo Bike is een nieuwe ontwikkeling en interessant voor vervoerders die veel in gevoelige locaties (binnensteden) moeten beleveren met verschillende wagens. Er wordt momenteel ook onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor ondergronds goederenvervoer per metro in Amsterdam.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2002.04.21; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.