Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekR.E.M. Koenis Overslagsystemen voor de citybox.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 2002.LT.5593, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Voor het distribueren van goederen in een stedelijke omgeving wordt gedacht aan de toepassing van een nieuwe laadeenheid, de Citybox genaamd. Onduidelijk is nog hoe deze Citybox overgeslagen zou moeten worden. In deze scriptie wordt gekeken naar de verschillende soorten overslagsystemen die in aanmerking zouden kunnen komen voor de stedelijke distributie van de Citybox.
Als uitgangspunt is de overslag met bestaande laadeenheden genomen. De systemen zijn in drie categorieën ingedeeld naar de zelfstandigheid van het voertuig om een laadeenheid over te slaan. Voor elk systeem is gekeken hoe deze geschikt gemaakt zou kunnen worden voor het overslaan van de Citybox.

In de Citybox passen precies 9 rolcontainers, 5 europallets of 4 industriepallets. De box heeft een lengte van 2550 mm en een breedte en hoogte van 2150 mm. De bodem is geschikt gemaakt voor transport over een rollenbaan en aan alle kanten zijn sleuven gemaakt zodat hij opgepakt kan worden met een vorkheftruck. Het gewicht van de Citybox is op dit moment gesteld op 3450 kilogram. Het blijkt dat in de praktijk het gemiddelde gewicht wel eens lager zou kunnen liggen op 2550 kilogram.
In de eerste categorie worden overslagsystemen behandeld waar het overslagsysteem op het voertuig is gemonteerd. Voorbeelden zijn het haakarmsysteem, de zijlader en de autokraan. Duidelijke voordelen zijn de lage investeringskosten, het grote bedieningsgemak en een goede overslag bij de winkel. De nadelen die geconstateerd worden zijn onder andere de aanpassingen die gemaakt moeten worden aan de Citybox, hoge variabele kosten, slechte mechanisering en automatisering. Ook voldoen de voertuigen slecht aan de gestelde eisen voor voertuigen bij stedelijke distributie.
In de tweede categorie zitten de overslagsystemen die niet alleen een aanpassingen aan het voertuig nodig hebben, maar ook hulpmiddelen en/of aanpassingen aan de omgeving. Voorbeelden hiervan zijn rollenbanen, de laadklep en de wissellaadbak. Met name de rollenbanen scoren redelijk tot goed in alle opzichten, behalve de overslag bij de stadsrand, omdat daar aparte overslaginstallaties gebouwd moeten worden.
De overslagsystemen in de derde categorie hebben geen aanpassingen aan het voertuig nodig, maar is geheel afhankelijk van vaste of mobiele systemen op het overslagpunt. De voordelen zijn een hele snelle overslag en een hoge graad van automatisering. Hiertegenover staan zeer hoge vaste kosten en er moeten aparte overslaginstallaties gebouwd worden aan de rand van de stad.

Geconcludeerd kan worden dat de overslag met rollenbanen het beste resultaat heeft. Daar het niet mogelijk zal zijn in de aanloopfase van de Citybox alle winkels in steden uit te rusten voor deze manier van overslag, wordt geadviseerd deze periode te overbruggen met hulpmiddelen zoals een pallettruck en een laadklep.
Het gewicht van de Citybox dient nader onderzocht te worden, daar het huidige ontwerp is afgestemd op een gewicht dat niet strookt met informatie uit andere bronnen. Een andere aanbeveling is afstemming van de voertuigeisen voor stedelijke distributie op de gewenste eisen.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2002.03.06; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.