Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekA.J.B. van Roermund Improving and measuring warehouse efficency.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 2002.LT.5595, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Orderverzamelen is het proces waarbij artikelen vanuit een opslagsysteem worden verzameld om te voldoen aan een aantal klantenorders. Het onderverzamelproces is de belangrijkste kostencomponent van een opslagsysteem. In deze literatuurscriptie worden de verschillende mogelijkheden voor het optimaliseren van het orderverzamelen onderzocht en vergeleken. De eerste mogelijkheid voor optimalisatie is de keuze van de beste opslagstrategie. De verschillende opslagstrategieën worden daarom besproken en vergeleken. Een tweede manier om het orderverzamelen te optimaliseren is door het kiezen van de beste routerings-strategie. In deze scriptie worden optimale strategieën, die de kortste routes genereren, vergeleken met procedures die minder optimale maar begrijpelijkere routes genereren. De derde manier van optimalisatie is door de keuze van de beste lay-out, daarom worden in deze scriptie magazijnen die uit één blok bestaan vergeleken met magazijnen die uit meerder blokken bestaan.

Het meten van de prestaties van is van belang voor het maken van beslissingen. Om na te gaan of de ingevoerde veranderingen ter optimalisatie echt werken, kan gebruik worden gemaakt van verschillende technieken. In deze scriptie worden "zero-based analysis" en tijdsstudie besproken.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2002.05.18; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.