Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieA. Tromp Geluid en trillingen bij katrijden. Een analyse van oorzaken en oplossingen van het rolgeluid van katrijden.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 2002.TT.5599, Transporttechnologie.


Bij het ontwerpen van een nieuwe generatie containerkranen, dient men rekening te houden met het geluidvermogen dat de kraan produceert. Dit om binnen de voorgeschreven geluidnormen te blijven.

Een belangrijk onderdeel van het totale geluidvermogen is het rolgeluid. Dit wordt veroorzaakt door trillingen in de constructie en is afhankelijk van de volgende aspecten: ruwheid van wiel en rail, rolsnelheid, geometrie van het wiel-railcontact, stijfheid van de oplegging van de rail en de vering van het wiel, materiaal en vorm van de wielen, de rails en de kat en de dynamische eigenschappen van de kat en de klap. Voor treinen zijn van al deze aspecten computermodellen gemaakt die de trillingen kunnen kwantificeren.

De dynamica van het wiel-railcontact wordt beheerst door elasticiteitseigenschappen van de materialen. Zij wordt beschreven door de parameters betreffende slip, wrijving en de geometrische randvoorwaarden. Door verschillen in het beschrijven van deze effecten, verschillen in aannamen en verwaarlozen van effecten, zijn er verschillende modellen met verschillende toepasbaarheid ontstaan voor het beschrijven van het wiel-railcontact. Een bekende en veel toegepaste theorie is de theorie van Kalker. Om de verschillende oorzaken van trillingen te combineren en de resulterende trillingen uit te rekenen heeft Periárd voor het boogpiepen van trams een algoritme geschreven.

Naast het ontstaan van het geluid is ook het doorgeven ervan van belang. Voor het beschrijven van de overdracht en de afstraling van trillingen in de containerkraan, heeft TNO een geluidpadenmodel ontwikkeld. Hierin worden de parameters van de belangrijkste geluidoorzaken ingevoerd en komt er een indicatie voor het geluidniveau uit. Verder blijkt dat het kraantype met een vakwerkligger circa 5 dB meer geluid produceert dan het type met een kokerligger.

Mogelijkheden om geluid te reduceren zijn: het vergroten van de overdrachtsimpedantie en het verkleinen van de afstraalfactor. In de praktijk betekent dat: Er zijn programma's op de markt waarmee gerekend kan worden aan het dynamisch gedrag van systemen, aan de stijfheid en sterkte van onderdelen van systemen en er zijn programma's speciaal voor berekeningen aan het wiel-railcontact. Voor het rekenen aan rolgeluid in containerkranen heeft TNO een rekenmodel ontwikkeld.

Om op de geluidbeperkende maatregelen op de juiste wijze te implementeren, is fundamentele kennis van de ontwerper over het onderwerp van belang. Daarnaast is het zaak om zo vroeg mogelijk in het ontwerpproces met dit aspect rekening te houden.


Rapporten studenten Transporttechniek
Gewijzigd: 2002.07.10; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.