Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekW.O. Hubert van Blijenburgh Produktiesystemen voor discrete produktie in batch-hoveelheden.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 2002.LT.5607, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Discrete produktie in batch-hoeveelheden is lastig flexibel te automatiseren. Juist deze vorm van produktie blijkt uit recent onderzoek één van de belangrijkste te zijn. Om deze reden richt deze literatuurscriptie zich op deze problematiek.

Allereerst worden de verschillende produktiesystemen besproken. Hierna zal met deze kennis een keuzemodel worden opgesteld. Het is vaak lastig voor produktiebedrijven om uit de verschillende systemen een geschikte keuze te maken. Het model zal dan ook als leidraad moeten gaan dienen bij het bepalen hiervan.

Rekening houdend met de verschillende eigenschappen van een produktiebedrijf en zijn wensen voor de toekomst, kan met behulp van een aantal vragen en keuzes een beter inzicht verkregen worden in de produktievorm en het meest geschikte systeem. Met als hoofddoel: "Zorg dat de goederen in je proces blijven stromen!"


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2002.03.21; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.