Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieJ.P.A. Twaalfhoven Transport van pallets met binnenvaartschepen
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 2002.TT.5615, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


In deze scriptie wordt gekeken naar middelen voor het horizontale en verticale transport van pallets.

Door de toenemende congestie op de wegen zal er een alternatief gevonden moeten worden voor het vervoer van goederen. De binnenvaart wordt vaak over het hoofd gezien. Het concept 'Distrivaart'is een mogelijke oplossing voor het vervoer van pallets.

Ondanks dat de pallet een veel gebruikte ladingdrager in het goederentransport is, zijn er meerdere uitvoeringen. Ook de manier van verpakken verschilt. Goede afspraken tussen fabrikanten en transporteurs zijn nodig om snel te kunnen laden en lossen.

Om de pallets tussen wal en schip over te slaan moet het overslagsysteem de bewegingen van het schip kunnen volgen. Het is van belang dat het schip tijdens het laden en lossen in balans blijft. De diepgang van het schip is van invloed op de stabiliteit. Als het schip leeg is kan m.b.v. ballasttanks een minimale diepgang gerealiseerd worden.

Voor de overslag van de pallets zijn er middelen nodig die de pallet horizontaal en/of verticaal kunnen verplaatsen. De middelen zijn opgebouwd uit een aantal componenten zoals een rol, een ketting of band voor het horizontale transport. Voor het verticale transport zijn veel voorkomende componenten cilinder, tandheugel en spindel.
De meeste middelen kunnen de pallets of horizontaal of verticaal verplaatsen. Door het combineren van middelen en componenten is het mogelijk om beide bewegingen uit te voeren.

Om een volledig geautomatiseerd overslagsysteem voor pallets goed te laten werken moet het overslagsysteem kunnen anticiperen op de bewegingen van het schip.

Tijdens het laden en lossen zijn er twee verdraanngen van het schip om de lengte as, een lang cyclische en een kort cyclische. De lang-cyclische verdraaiing van het schip t.g.v. het laden of lossen van een kanaal dient gecompenseerd te worden door gebruik te maken van ballasttanks. De kort-cyclische verdraaiingen van het schip zijn bij het plaatsen van een pallet op een plateau boven het gangboord klein, maximaal 0,67° (onbeladen, met ballasten van schip). Deze hoek tussen het plateau boven gangboord en het overslagsysteem op de kade levert geen problemen op bij de overgang.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.06.15; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.