Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieR. Tuk Verbetering van de interne goederenstroom in het IKEA distributiecentrum in Genk. Deel II, eindrapport.
Doctoraalopdracht, Rapport 2002.LT.5620, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


IKEA is een woninginrichtingbedrijf met 176 winkels over de gehele wereld. De artikelen worden wereldwijd geproduceerd. Het merendeel van de producten wordt gedistribueerd via regionale distributiecentra. Het IKEA distributiecentrum in Genk zorgt voor levering van goederen aan winkels in Nederland, België en Engeland.

In 2000 is een vooronderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor verbetering van de interne goederenstroom in het distributiecentrum in Genk [rapport 2000.LT.5298]. Aan de hand van de conclusies uit dit vooronderzoek is besloten te concentreren op het orderverzamelproces en een simulatiemodel te ontwikkelen waarmee kan worden onderzocht: Er is een simulatiemodel ontwikkeld met behulp van een functiemodelleringstechniek. Dit model is vertaald in een simulatieprogramma waarbij gebruik is gemaakt van de simulatietaal TOMAS.

Met dit simulatieprogramma zijn vier concept-variant-combinaties onderzocht. Er zijn twee concepten voor de indeling van grijplocaties: Binnen elk concept zijn twee varianten voor de routestrategie onderzocht: In extra experimenten is de invloed onderzocht van het aantal te verzamelen orderregels, diverse behandeltijden en het aantal hulpmiddelen. De prestaties zijn beoordeeld aan de hand van vier prestatie-indicatoren: Analyse van de uitkomsten van de experimenten leidde tot de volgende conclusies: Het feit dat de frequentie-indeling bij veel meer orderregels relatief minder voordeel oplevert, komt waarschijnlijk doordat de indeling niet is aangepast op deze grote orders. Dit doet zich in de werkelijkheid ook voor, bijvoorbeeld als gevolg van het vernieuwen van het assortiment. Een eerste aanbeveling is te onderzoeken hoe vaak een indeling gewijzigd moet worden om zo efficiënt mogelijk te blijven picken.

Wanneer de grijplocaties sneller worden aangevuld, blijkt het aantal gepickte orderregels toe te nemen. Dit heeft een gunstig effect op de orderregelproductie. Een tweede aanbeveling is om nader onderzoek te doen naar de invloed van het aanvulproces op het orderpickproces.

In dit rapport is een beperkt aantal alternatieven voor routingstrategie getest. Het verdient aanbeveling om dit uit te breiden. In het vooronderzoek wordt een aantal opties genoemd.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2007.11.24; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.