Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekJ.W. van de Graaf Jobshopmodel met transportbanden.
Computeropdracht, Rapport 2002.LT.5621, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


In een Jobshop worden opdrachten (Jobs) uitgevoerd welke bestaan uit verschillende taken (tasks).
Gebruik makend van het simulatieprogramma TOMAS is een model gemaakt van een Jobshop waarbij gebruik wordt gemaakt van transportbanden.

Dit programma moest het volgende kunnen: Binnen de randvoorwaarden is het mogelijk om met behulp van het programma allerlei soorten Jobshops te modelleren en te simuleren. In de invoer textfile zijn verschillende soorten configuraties van een Jobshop op te geven. Op deze manier kan er worden gevarieerd met aantalen tasks machines en aankomsttijden.
De Jobshop is te bekijken in het AnimationForm.

Met behulp van TomasGraphics is het mogelijk om de resultaten uit het model zichtbaar te maken, in dit geval de doorlooptijden van de Jobs.
Behalve gegevens uit het model zoals de doorlooptijden kunnen ook de veranderingen in het model zichtbaar worden gemaakt door het aantal elementen in de queues weer te geven in een grafiek. Naast de animatie is dit een goede manier om het programma te volgen.

Om beter in staat te zijn de hele job shop te bekijken is binnen de source code van TOMAS het AnimationForm aangepast.
Met het TomasAnimationform kunnen TomasShapes worden weergegeven.
Deze TomasShapes kunnen bekeken worden vanuit een bepaald punt, het camerastandpunt, in het globale coördinatenstelsel. Het doel van de aanpassingen is dat dit standpunt runtime kan worden aangepast om eventuele bewegende TomasShapes te kunnen volgen. De gebruiker van een met Tomas gecreëerd model is nu niet meer afhankelijk van de door de ontwerper opgegeven camerastandpunt.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2002.10.22; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.