Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekA.A.H. van Houten Simulatie van een containerterminal met twistlockstations.
Computeropdracht, Rapport 2003.LT.5623, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Door het steeds groter worden van de schepen en door de eis dat schepen binnen 24 uur geladen en gelost moeten zijn zullen er op de terminal aanpassingen gedaan moeten worden. Daar het aanpassen van een terminal enorme kosten met zich meebrengt wordt er eerst gepoogd het terminalproces te optimaliseren. Een van de mogelijke optimalisaties ligt verscholen in het proces van de kadekraan bij het plaatsen en verwijderen van twistlocks. Door deze handelingen wordt het kadekraanproces vertraagd met ongeveer 20 seconden. Als men bedenkt dat het proces van de kadekraan gemiddeld 90 seconden duurt dan zal het duidelijk zijn dat hier wat tijdwinst te behalen valt.
Als oplossing voor dit probleem is er een zogenaamd twistlockstation bedacht [A.J.G. Nuttall Automatische behandeling van semi-automatische twistlocks. Een testopstelling van een SATL manipulator voor één hoekpunt van een container, doctoraalopdracht Transporttechniek, rapportnummer 2001.TT.5452]. Dit apparaat zou geheel automatisch de twistlocks kunnen plaatsen en verwijderen.
Door invoering van deze twistlockstations zou een hogere containerproductie mogelijk moeten zijn. Voordat echter tot productie en invoering van dit twistlockstation wordt overgegaan is de invloed van toepassing van het apparaat getest door middel van simulatie. Hiervoor is een simulatieprogramma geschreven in Delphi dat het proces op de kadeterminal zo goed mogelijk nabootst. Aan de hand van de gegevens uit de diverse simulaties zal worden besloten of er tot productie van de twistlockstations wordt overgegaan.
Uiteindelijk is na simulatie gebleken dat met alleen het invoeren van een twistlockstation men er nog niet is. De twistlockstations zullen, net als alle andere onderdelen op de terminal, moeten worden afgestemd op de eraan gerelateerde terminalonderdelen om een ongestoord terminalproces te kunnen realiseren.
Tevens is uit de simulatie gebleken dat de in eerste instantie verwachte tijdwinst van 15% wat te optimistisch was. Bij de simulatie bleek de uiteindelijke tijdwinst op 10% uit te komen.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2003.02.16; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.