Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieB.C. Bührmann Werktuigen in magazijnen
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 2002.LT.5626, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


De belangrijkste activiteit binnen een magazijn is de materiaalbehandeling. Dit omvat de in- en uitslag van opgeslagen goederen. Deze handelingen voegen echter geen waarde toe aan een product, maar zijn wel noodzakelijk. Om zo min mogelijk kosten te maken aan opslag en transport moet er zeer efficiënt en tegen lage kosten opgeslagen worden.
Tegenwoordig zijn grond en arbeid schaars en duur. Om hier goed mee om te gaan moeten er zoveel mogelijk goederen per vierkante meter opgeslagen worden en daarbij moeten zo min mogelijk mensen bij de opslag betrokken zijn. Automatiseren is hier het gevolg van. Hierdoor wordt er steeds hoger (tot veertig meter), efficiënter (weglaten van gangpaden) en breder (hoge snelheid van de magazijntrucks vereist) opgeslagen. Op deze ontwikkelingen spelen de bedrijven in, waardoor er steeds meer gespecialiseerde bedrijven ontstaan die een onderdeel van het geautomatiseerde magazijn voor hun rekening nemen.
Bij het verplaatsen en de opslag van goederen moeten ze stuk voor stuk opgenomen worden. Het is daarom van belang de goederen te bundelen met behulp van speciale opslageenheden (pallet) zodat er met een handeling meerdere goederen tegelijk verplaatst kunnen worden. Tevens moeten de opslageenheden de goederen beschermen tijdens het transport en opslag. Omstandigheden van buitenaf, zoals stoten en vocht kunnen de goederen aantasten.
Door steeds schaarser wordende grond is het noodzakelijk om een zo groot mogelijke vulgraad in een magazijn te verkrijgen. Om dit te bereiken wordt veelal gebruik gemaakt van stellingen, waarmee zeer hoog (tot 45 meter) opgeslagen kan worden. Verrijdbare, doorrol- en inloopstellingen maken het mogelijk om met minder gangpaden te volstaan en toch de goederen bereikbaar te houden.
Magazijntrucks zijn er in vele soorten en maten, variërend van een eenvoudige handpallettruck tot volledig geautomatiseerde stellingbedieningsapparaten. Om goederen weg te kunnen zetten in de hoge stellingen zijn stellingbedieningsapparaten ontwikkeld, die goederen tot 45 meter hoogte kunnen wegzetten. Tegelijkertijd mogen de doorlooptijden van de producten niet toenemen om aan de wensen van de klant te blijven voldoen. De rij- en hefsnelheden (resp. 10km/u en 0,7m/s) van de verschillende magazijntrucks zijn de laatste jaren dan ook sterk toegenomen. Bij het ontwerpen van magazijntrucks speelt ergonomie een belangrijke rol. Hierbij wordt er nagestreefd om de werknemers fysiek zo min mogelijk te belasten.
Producten worden in de meeste gevallen met door vrachtwagens afgeleverd en opgehaald bij een magazijn. Voor de overslag van de producten zijn automatische laad/ los docken ontwikkeld, die het mogelijk maken om een vrachtwagen binnen enkele minuten te laden en te lossen. Nadeel van dit laad/ los systeem zijn de automatische laad/ losvloeren waarmee een vrachtwagen moet zijn uitgerust. Deze neemt kostbare laadruimte in beslag. De nieuwste laad/ los vloeren zijn nog maar een dikke decimeter hoog.
Als grote aantallen producten grote afstanden moeten overbruggen in een magazijn wordt continu horizontaal transportmaterieel ingezet. Onder continu transport materieel vallen onder andere transportbanden. Horizontaal transport kan op allerlei manieren plaatsvinden: over de grond, op ergonomisch verantwoorde werkhoogte en boven het werkgebied.
Om de verschillende transportbanen goed op elkaar aan te laten sluiten zijn hulpmiddelen nodig. Deze zorgen ervoor dat banen, die niet met elkaar in verbinding staan toch goederen aan elkaar kunnen doorgeven. Hierbij moet gedacht worden aan draaitafels, traversewagens en bochten. Liften wordt ingezet indien hoogtes overbrugd moeten worden. De s-lift en c-lift zijn voorbeelden van continu verticaal transportmaterieel.
Producten die in een geautomatiseerd magazijn opgeslagen moeten herkend worden door het transportmaterieel zodat ze op de juiste locatie geplaatst worden. Hiervoor worden ze voorzien van barcodes, die rechtstreeks op de producten worden geprint met een inktjet printer of op een etiket op het product wordt aangebracht. Deze barcodes worden door scanning apparatuur, die vaak langs een transportband staat opgesteld, afgelezen.
De eerder genoemde opslageenheden kunnen goederen bevatten die elk een andere bestemming hebben. Palletiseerrobots kunnen goederen één voor één van een pallet afhalen en vervolgens met andere goederen weer op een nieuwe plaatsen. Om de nieuwe stapels goederen op de pallet een bepaalde stevigheid te geven, kunnen ze automatisch omwikkeld worden met folie door palletwikkelmachines.
Tot slot kan voor alle onderdelen van een geautomatiseerd magazijn gesteld worden, dat ergonomie voor de werknemers zeer belangrijk is geworden. Tevens is het optimaal benutten van de ruimte ook van steeds groter belang.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.10.03; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.