Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekM.C.F. Bierman Gedistribueerd simulatiemodel met havens en schepen.
Computeropdracht, Rapport 2002.LT.5634, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Dit rapport behandelt de simulatie van een communicatiemodel van Havens en Schepen. Het gaat om een gedistribueerde simulatie, wat wil zeggen dat de modellen los van elkaar werken en communiceren met behulp van een server. Het model voor de simulatie is geïmplementeerd in Delphi 6, gebruik makend van de unit Tomas. Deze unit Tomas is speciaal ontwikkeld van objectgeoriënteerde simulatiedoeleinden.

Met behulp van een invulvenster is het mogelijk een schip of haven te creëren en een naam te geven aan het model. Als dit gebeurd is dan zal na starten van het model worden ingelogd op de server. Ingevoerde schepen zullen via de server op zoek gaan naar een nieuwe haven en de havens ontvangen deze schepen en zorgen voor het lossen of laden van het schip.

Geconcludeerd kan worden dat de Tomasserver een goed middel is om gedistribueerde simulatie op een redelijk eenvoudige manier mogelijk te maken. Wel is het noodzakelijk dat de gebruiker voldoende programmeerervaring heeft opgedaan in Delphi, voor het inlezen van de berichten bijvoorbeeld is wel wat oefening vereist. Het Havens en Schepen model kan nu op een relatief eenvoudige manier enorm uitgebreid worden.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2002.06.03; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.