Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieR.J.P.M. Storm Ontwerp van een stadsdistributievoertuig voor twee cityboxen
Doctoraalopdracht, Rapport 2002.TT.5644, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Lokale overheden leggen in toenemende mate beperkingen op aan het wegvervoer in de binnensteden. Het gevolg is dat er een groeiende problematiek ten aanzien van de stedelijke distributie ontstaat. Voor Albert Heijn wordt een mogelijke oplossing gedacht in een nieuw logistiek concept voor de bevoorrading van de filialen in de binnenstad, dat gebruik maakt van een nieuwe laadeenheid, de Citybox genaamd. De doelstelling van dit onderzoek is een studie uit te voeren naar een nieuw stadsdistributievoertuig, waarmee twee Cityboxen van een overslagpunt aan de rand van de stad naar het filiaal worden vervoerd.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.03.01; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.