Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekJ.F. Zuijderwijk Inventarisatie productstromen sierteeltsector.
Scriptie, Rapport 2002.LT.5652, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Nederland heeft de grootste sierteelt markt van de wereld. Productie, import en export brengen omvangrijke productstromen met zich mee, die zich vooral concentreren rond de sierteeltveilingen.

Om informatie te verzamelen zijn alle organisaties die in verband staan met de sierteelt-veilingen in kaart gebracht en er is per organisatie gekeken welke informatie over de sierteeltproductstromen beschikbaar is. Deze informatie blijkt zeer schaars te zijn en van slechts een aantal organisaties zijn bruikbare gegevens verkregen.

Import- en Exportcijfers van Nederland en van de sierteeltveilingen zijn bekend. Van specifieke transportstromen van en naar de sierteeltveilingen is slechts wat versnipperde informatie beschikbaar, waaruit opgemaakt kan worden dat er ongeveer één miljoen transportbewegingen per jaar naar de sierteeltveilingen toe plaats zullen vinden.

Indien exactere informatie wenselijk is, zal meer onderzoek gedaan moeten worden. Zowel aan de invoerzijde als aan de uitvoerzijde van de sierteeltveilingen zijn er geen organisaties die deze informatie kunnen verstrekken. Hierdoor zullen zeer veel bedrijven moeten worden benaderd.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2002.08.08; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.