Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekJ.W. van de Graaf MRP, de juiste oplossing?
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 2002.LT.5666, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Om hun bedrijfsprocessen te regelen gaan veel bedrijven over tot implementatie van een ERP (Enterprise Resource Planning) pakket. Een ERP pakket is een besturingsprogramma wat vele functionele gebieden kent: productie en inkoop, verkoop en distributie, personeel en organisatie, finance en accounting en strategie en beleid zijn zo enkele gebieden waar een pakket werkzaam kan zijn.

De basis van de meeste ERP pakketten is MRP (Materials Resource Planning).
De eerste stap in de ontwikkeling van MRP begon bij de Bill of Materials processoren. Deze Bill of Materials, een stuklijst welke is uitgewerkt op verschillende niveau's, is samen met de kernfuncties netting, batching en time phasing de basis van MRP.
De output van MRP levert een productieplan wat, wanneer en in welke hoeveelheid moet worden geproduceerd besteld of afgeleverd.

MRP houdt echter geen rekening met de capaciteit. CRP (Capacity Requirements Planning) is daarom toegevoegd. CRP controleert of het opgegeven productieplan ook haalbaar is met de beschikbare capaciteit. De output van MRP is de input van CRP, als blijkt dat het productieplan niet haalbaar is zal MRP weer moeten worden gerund maar nu met aangepaste gegevens.
Samen met de toevoegingen van het MPS (Master Production Schedule) en de RCCP (Rough Cut Capacity Planning) ontstond MRP II (Manufacturing Resource Planning).

MRP heeft zich ontwikkeld vanuit de productie- en assemblage-industrie. MRP wordt echter vaak ook in andere takken van de industrie gebruikt. Het gebruik van MRP in andere takken gaat echter vaak met problemen gepaard.
Het is daarom belangrijk om te weten wat de belangrijkste kenmerken zijn voor een succesvolle implementatie.
De volgende kenmerken van een bedrijf zijn belangrijk bij de toepassing van MRP: Door de problemen met MRP voor sommige bedrijven zijn er verschillende alternatieve besturingsprogramma's ontworpen. OPT (Optimized Production Technology) richt zich hierbij eigenlijk op de zelfde soort bedrijven maar doet dat vanuit een andere filosofie, geld genereren.
OPT heeft tenopzichte van MRP zowel voordelen als nadelen, door de beschermde status van de software blijft een goed begrip van het systeem echter een groot probleem.
Naast OPT zijn er vanuit de semi-procesindustrie vele alternatieven voor MRP ontwikkeld. De meeste van deze programma's hebben als basis een netwerkstructuur. Vooral voor de semi-procesindustrie hebben deze programma's grote voordelen. Door het vrije karakter van deze programma's is het ook goed toepasbaar in andere soorten bedrijven. Veel ervaring is er echter nog niet mee opgedaan en een goed oordeel is dan ook moeilijk.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2003.03.30; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.