Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieR.E.M. Koenis Simulatie onderhoudsrobot voor een bandtransporteur.
Computeropdracht, Rapport 2002.LT.5668, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Voor een onderhoudsrobot voor een bandtransporteur is er een onderhoudsstrategie opgesteld door K.H. Wallien ("Onderhoudsstrategie van een onderhoudsrobot voor bandtransporteurs", rapport 2002.LT.5602). In deze strategie wordt vastgelegd hoe de onderhoudsrobot (BOR) rollen in een bandtransporteur moet inspecteren en indien nodig vervangen. De strategie geeft twee verschillende mogelijkheden om te inspecteren:
 1. Er wordt vaker geïnspecteerd naarmate de rol het einde van zijn levensduur nadert. (Flex)
 2. Er wordt continu geïnspecteerd, ongeacht de conditie van het lager. (Vast)
Daarnaast bestaan er drie beweegschema's voor deze onderhoudsrobot om de inspectie- en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren:
 1. De onderhoudsrobot voert heen alle inspectie- en onderhoudswerkzaamheden uit en heeft terug geen activiteiten. (I+OèXç)
 2. De onderhoudsrobot voert zowel heen als terug inspectie- en onderhoudswerkzaamheden uit. (I+Oçè)
 3. De onderhoudsrobot voert heen inspectiewerkzaamheden uit en terug onderhoudswerkzaamheden. (IèOç)
De combinatie tussen de twee inspectieschema's en de drie beweegschema's geeft in totaal zes mogelijkheden. Om te bepalen welke mogelijkheid het beste is, is er een simulatie ontwikkeld die deze zes situaties nabootst. Bij het ontwikkelen van deze simulatie zijn de richtlijnen aangehouden die gesteld zijn in de onderhoudsstrategie.

Het programma maakt gebruik van een grafische interface, waarin variabelen voor de simulatie kunnen worden aangepast. Doordat nog niet precies bekend is wat de minimale en maximale levensduur van de lagers is en hoe het conditieverloop is hiertussen, is het nog niet mogelijk een accurate simulatie te maken van de onderhoudsrobot.

Het blijkt mogelijk te zijn met de simulatie de beweegschema's en inspectieschema's onderling te vergelijken. Dit geeft een aantal interessante resultaten. De waardering van deze resultaten is weergegeven in tabel SN.1. Er moet wel opgepast worden dat de waardering van het aantal kapotte lagers niet direct vergeleken wordt met de waardering voor de cyclustijd. Dit komt doordat er geen kosten bekend zijn over de BOR, waardoor niet berekend kan worden of het goedkoper is de BOR extra op en neer te laten bewegen of om lagers later te vervangen.

  Tabel SN.1: Waardering van de prestatie van de schema's in de simulatie
  Inspectieschema
  Geen kapotte lagers Cyclustijd
  #dagen te vroeg lengte VT lengte BT #cycli #lengte
  Flex (I+OèXç) +/- +/- + + +
  Flex (I+Oçè) - - + + +
  Flex (IèOç) - - + + +
  Vast (I+OèXç) + + NVT - +
  Vast (I+Oçè) +/- +/- NVT - +
  Vast (IèOç) + +/- NVT - +

De eerste conclusie is dat de door Wallien voorgestelde tijden voor het begin van de inspectie en voor de vervanging niet te handhaven zijn als men ervan uitgaat dat het onacceptabel is dat er rollen kapot zijn voordat ze vervangen worden. In de simulatie is daarom ook de mogelijkheid geboden om deze begintijd en vervangingstijd apart in te voeren.

Ten tweede lijkt inspectieschema Flex een grote besparing op te leveren in het aantal bewegingen die de BOR maakt ten opzichte van inspectieschema Vast.

Als men het niet wenselijk vindt om de BOR continu bezig te laten zijn, lijkt inspectieschema Flex een voordeel te bieden boven inspectieschema Vast.

Ten derde blijkt dat het mogelijk is rollen later te vervangen als inspectieschema Vast wordt gebruikt. Gemiddeld is het aantal dagen tussen kapot gaan en het vervangingstijdstip lager. Dit betekent dat er dus minder rollen te vroeg vervangen worden en dat de rollen langer meegaan. Er zou een kostenvoordeel gehaald kunnen worden.

Uit tabel SN.1 volgt dat Flex (I+OèXç) en Vast (I+OèXç) twee schema's zijn die goed functioneren. Het zal daarom afhangen van de kostenstructuur van de BOR, welk inspectieschema het beste functioneert.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2004.06.17; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.