Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieA. Tromp Gecombineerd koppel- en hefmechanisme. Gecombineerd ontwerp van een volledig mechanisch systeem voor Ro/Ro trailers.
Computeropdracht, Rapport 2000.TT.5673, Transporttechnologie.


In dit rapport is onderzocht of het mogelijk is om een gecombineerd koppel- en hefmechanisme te ontwerpen, waarmee het mogelijk is om: Daarvoor zijn modellen gemaakt in RUNMEC en ADAMS, waarmee de werking van het mechanisme en de daarmee samenhangende krachten en bewegingen zijn geanalyseerd. De RUNMEC modellen gaven de eerste indruk, waaruit duidelijk werd dat het mechanisme kon werken zoals gewenst en de krachten binnen redelijke grenzen bleven. De RUNMEC-modellen riepen vragen op over het dynamische gedrag tijdens het heffen. Het vermoeden rees dat er een rare knikbeweging kon optreden. Met behulp van een ADAMS model is dit onderzocht en bleek dat dit inderdaad plaatsvond en dat er verschillende hefscenario's kunnen optreden. Dit probleem is verder geanalyseerd en theoretisch onderbouwd.

Daarnaast is er nog een Lego model gemaakt, waaruit naar voren kwam dat het zonder verdere hulpmiddelen niet mogelijk is om de trailer onder de cassette vandaan te halen. Daarvoor moet de heffunctie van het mechanisme geblokkeerd worden. Daarvoor zijn verschillende oplossingen bedacht, waaronder het met een (wegklapbare) drukstaaf blokkeren van de hevel.

Uiteindelijk is uit dit onderzoek duidelijk geworden dat het mechanisme kan werken, mits de belading niet te ver naar achter staat. Mogelijkheden om de werking van het mechanisme te verbeteren zijn aanwezig, bijvoorbeeld door toepassing van meerdere assen op de juiste plaats, optimalisatie van de geometrie of toevoeging van ballast aan de trailer.

Verder onderzoek dient zich te richten op verbetering van het concept door optimalisatie van de genoemde parameters en op het dynamische gedrag van het gehele systeem tijdens het rijden op de terminal.


Rapporten studenten Transporttechniek
Gewijzigd: 2003.05.02; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.